249809
/bank-og-finansmarked/statistikker/pengemengde/maaned
249809
Svakere pengemengdevekst
statistikk
2016-06-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
pengemengde, Pengemengde, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengdemai 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere pengemengdevekst

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,2 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 5.3 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,6 prosent i samme periode, ned fra 5,8 prosent fram til utgangen av april.

Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst. Prosent
Februar 2016Mars 2016April 2016Mai 2016
Pengeholdende sektor4,43,65,33,2
Husholdninger mv.5,15,45,84,6
Ikke-finansielle foretak5,00,75,70,8
Kommuneforvaltningen10,811,517,38,4
Andre finansielle foretak-5,9-2,4-7,1-1,6
Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var svakere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i mai. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 5,8 prosent fram til utgangen av mai. 

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 0,8 prosent fram til utgangen av mai, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 8,4 prosent. Andre finansielle foretak står for resten av pengemengden. Denne sektoren hadde en pengemengdevekst på -1,6 prosent fram til utgangen av mai. 

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 1 937 milliarder kroner ved utgangen av mai. Dette er en nedgang fra 1 959 milliarder kroner ved utgangen av april. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av mai var husholdningenes pengemengde på 1 127 milliarder kroner, ned fra 1 135 milliarder ved utgangen av april. 

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 590 milliarder kroner ved utgangen av mai, ned fra 602 måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 94 milliarder og 127 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 89,0 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 8,2 prosent ved utgangen av mai. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 2,3 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,5 prosent av pengemengden. 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB