Uendret pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,6 prosent fram til utgangen av desember 2017, uendret fra måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,4 prosent i samme periode, opp fra 4,1 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i desember. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 6,5 prosent fram til utgangen av desember.

Pengemengdevekstenfor ikke-finansielle foretak var 8,4 prosent fram til utgangen av desember, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 13,6 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var 11,9 prosent fram til utgangen av desember,  viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Des. 2011 6.4 7.9 4.6
Jan. 2012 6 7.6 3.5
Feb. 2012 6.3 7.7 4.8
Mar. 2012 6.8 8.7 3
Apr. 2012 5.2 8.3 0.2
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sept. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.8 4.1 11.6
Nov. 2017 6.6 4.1 10.3
Des. 2017 6.6 4.4 8.4

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 148 milliarder kroner ved utgangen av desember, ned fra 2 162 milliarder kroner ved utgangen av november. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av desember var husholdningenes pengemengde på 1 223 milliarder kroner, opp fra 1 206 milliarder ved utgangen av november.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 692 milliarder kroner ved utgangen av desember, ned fra 714 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 102 milliarder og 131 milliarder kroner ved utgangen av desember.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil.  Transaksjonsinnskudd utgjorde 88,4 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 9,0 prosent ved utgangen av desember. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 2,1 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,4 prosent av pengemengden.