Svakere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 5,7 prosent fram til utgangen av januar 2018, ned fra 6,3 prosent fram til utgangen av desember 2017. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,5 prosent i samme periode, opp fra 4,4 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i januar. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 6,2 prosent fram til utgangen av januar.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 6,5 prosent fram til utgangen av januar, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 6,9 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var 10,9 prosent fram til utgangen av januar, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Jan. 2012 6 7.6 3.5
Feb. 2012 6.3 7.7 4.8
Mar. 2012 6.8 8.7 3
Apr. 2012 5.2 8.3 0.2
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sept. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.7 4.1 11.4
Nov. 2017 6.5 4.1 9.8
Des. 2017 6.3 4.4 7.7
Jan. 2018 5.7 4.5 6.5

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 168 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 2 148 milliarder kroner ved utgangen av desember i fjor. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av januar var husholdningenes pengemengde på 1 223 milliarder kroner, uendret fra måneden før.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 711 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 692 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 91 milliarder og 142 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Bankinnskudd utgjorde 97,6 prosent av total pengemengde ved utgangen av januar. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 2,0 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,4 prosent av pengemengden.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av pengemengdestatistikken. Den viktigste endringene er at opptjente påløpte renter skal føres på underliggende finansobjekt. Det er korrigert for denne endringen ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det knyttes noe usikkerhet til kvaliteten på dataene for januar 2018, derfor publiseres ikke alle tidsserier. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved publisering av data for februar 2018. Resterende tidsserier vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Sesongjusterte beholdninger oppdatert

Sesongjusterte beholdninger er oppdatert for perioder fra og med januar 2014