Sterkere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,8 prosent fram til utgangen av mai 2018, opp fra 4,1 prosent fram til utgangen av april. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,8 prosent i samme periode, opp fra 4,5 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i mai. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 5,8 prosent fram til utgangen av mai.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 4,4 prosent fram til utgangen av mai, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 6,4 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var 6,1 prosent fram til utgangen av mai, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sept. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.7 4.1 11.4
Nov. 2017 6.5 4.1 9.8
Des. 2017 6.3 4.4 7.7
Jan. 2018 5 3.9 5.8
Feb. 2018 3.6 4.3 2.5
Mar. 2018 3.6 5.3 0.6
Apr. 2018 4.1 4.5 3.4
Mai 2018 4.8 4.8 4.4

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 216 milliarder kroner ved utgangen av mai, ned fra 2 221 milliarder kroner ved utgangen av april. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av mai var husholdningenes pengemengde på 1 247 milliarder kroner, ned fra 1 251 milliarder måneden før.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 723 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 715 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 112 milliarder og 134 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 91,0 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 6,8 prosent ved utgangen av mai. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 1,8 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,3 prosent av pengemengden.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av pengemengdestatistikken. Den viktigste endringen er at opptjente påløpte renter skal føres på underliggende finansobjekt.

Ny rapportering har også medført at innskudd har blitt omklassifisert av rapportørene. Det har ført til at noen innskudd som tidligere har vært utenfor pengemengden nå har kommet med. Samtidig har det skjedd flytting hovedsakelig fra andre innskudd til transaksjonsinnskudd. Dette skyldes ikke endrede definisjoner, men mer riktig klassifisering av ulike innskuddstyper.

Det er korrigert for disse endringen ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det knyttes noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med januar 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering.

Kontakt