Sterkere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,9 prosent fram til utgangen av mars 2018, opp fra 3,8 prosent fram til utgangen av februar. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,3 prosent i samme periode, opp fra 4,4 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i mars. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 6,0 prosent fram til utgangen av mars.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 1,4 prosent fram til utgangen av mars, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 4,1 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var 4,8 prosent fram til utgangen av mars, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Mar. 2012 6.8 8.7 3
Apr. 2012 5.2 8.3 0.2
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sept. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.7 4.1 11.4
Nov. 2017 6.5 4.1 9.8
Des. 2017 6.3 4.4 7.7
Jan. 2018 5.1 3.9 6.1
Feb. 2018 3.8 4.4 3.1
Mar. 2018 3.9 5.3 1.4

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 198 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 2 146 milliarder kroner ved utgangen av februar. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av mars var husholdningenes pengemengde på 1 250 milliarder kroner, opp fra 1 239 milliarder måneden før.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 711 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 684 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 102 milliarder og 135 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 90,8 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 6,9 prosent ved utgangen av mars. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 1,9 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,4 prosent av pengemengden.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av pengemengdestatistikken. Den viktigste endringen er at opptjente påløpte renter skal føres på underliggende finansobjekt.

Ny rapportering har også medført at innskudd har blitt omklassifisert av rapportørene. Det har ført til at noen innskudd som tidligere har vært utenfor pengemengden nå har kommet med. Samtidig har det skjedd flytting hovedsakelig fra andre innskudd til transaksjonsinnskudd. Dette skyldes ikke endrede definisjoner, men mer riktig klassifisering av ulike innskuddstyper.

Det er korrigert for disse endringen ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det knyttes noe usikkerhet til kvaliteten på dataene fra og med januar 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved publisering av data for april 2018.