Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet

Alt innhold for delområdet arbeidsledighet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

  I februar utgjorde dei arbeidslause 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå november.

  Artikkel
 • Flere sysselsatte

  Siden første kvartal i fjor har det blitt 32 000 flere personer i jobb. Antallet svinger litt igjennom året, men trenden er klart oppadgående.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

  Det var 108 000 arbeidslause i januar, justert for sesongvariasjonar. Det svarte til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,7 prosent

  I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå september.

  Artikkel
 • Økende arbeidsstyrke

  Andelen yrkesaktive menn og yrkesaktive kvinner økte fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 106 000 arbeidsledige i november. Det tilsvarte 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå august.

  Artikkel
 • Stabil arbeidsløyse

  I oktober utgjorde dei arbeidslause 4,0 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå juli.

  Artikkel
 • Arbeidsledighet og sysselsetting

  SSB lager statistikk om arbeidsmarkedet. I denne artikkelen gir vi tips til tabeller og artikler som egner seg til bruk i undervisning.

  Artikkel
 • Stabil arbeidsløyse

  Det var 113 000 arbeidslause i september, justert for sesongvariasjonar. Dette svarer til 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Innvandrerledigheten fortsetter å synke

  Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0,5 prosentpoeng. For befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,2 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Auke i sysselsetjinga

  Det blei 17 000 fleire sysselsette frå mai til august, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 4,0 prosent i august.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i arbeidsstyrken

  Andelen yrkesaktive var 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før.

  Artikkel
 • Fleire sysselsette

  Frå april til juli blei det 14 000 fleire sysselsette, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 4,0 prosent i juli.

  Artikkel
 • Stabil arbeidsløyse

  Det var 108 000 arbeidslause i juni, justert for sesongvariasjonar. Dette svarer til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Nedgang i ledigheten for innvandrere

  Fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i år gikk den registrerte innvandrerledigheten ned med 0,8 prosentpoeng. I befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,4 prosentpoeng.

  Artikkel