Arbeidsløysa på 3,8 prosent

Publisert:

I februar utgjorde dei arbeidslause 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå november.

Arbeidskraftundersøkinga (AKU) viser at det var 106 000 arbeidslause personar i februar (gjennomsnitt for perioden januar-mars), justert for sesongvariasjonar.

Kvifor samanliknar vi med tala frå tre månader tilbake?

Frå våren 2017 har det i hovudsak vore ein gradvis nedgang i den sesongjusterte arbeidsløysa.

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsløyse, sesongjustert Arbeidsløyse, trend
Feb. 2006 3.9 3.92
Mar. 2006 3.8 3.81
Apr. 2006 3.7 3.7
Mai 2006 3.7 3.6
Jun. 2006 3.5 3.51
Jul. 2006 3.5 3.42
Aug. 2006 3.3 3.31
Sep. 2006 3.1 3.19
Okt. 2006 2.9 3.05
Nov. 2006 2.8 2.92
Des. 2006 2.9 2.8
Jan. 2007 2.8 2.7
Feb. 2007 2.7 2.63
Mar. 2007 2.6 2.57
Apr. 2007 2.5 2.53
Mai 2007 2.5 2.5
Jun. 2007 2.5 2.49
Jul. 2007 2.6 2.49
Aug. 2007 2.5 2.5
Sep. 2007 2.5 2.51
Okt. 2007 2.4 2.51
Nov. 2007 2.5 2.5
Des. 2007 2.5 2.48
Jan. 2008 2.5 2.47
Feb. 2008 2.5 2.48
Mar. 2008 2.4 2.51
Apr. 2008 2.4 2.56
Mai 2008 2.6 2.62
Jun. 2008 2.7 2.69
Jul. 2008 2.8 2.76
Aug. 2008 2.8 2.82
Sep. 2008 2.9 2.88
Okt. 2008 3.0 2.92
Nov. 2008 3.1 2.97
Des. 2008 3.1 3.01
Jan. 2009 3.1 3.06
Feb. 2009 3.0 3.11
Mar. 2009 3.1 3.16
Apr. 2009 3.2 3.2
Mai 2009 3.3 3.23
Jun. 2009 3.3 3.24
Jul. 2009 3.3 3.24
Aug. 2009 3.3 3.26
Sep. 2009 3.3 3.3
Okt. 2009 3.4 3.36
Nov. 2009 3.5 3.46
Des. 2009 3.6 3.56
Jan. 2010 3.6 3.66
Feb. 2010 3.9 3.74
Mar. 2010 3.8 3.78
Apr. 2010 3.9 3.81
Mai 2010 3.9 3.81
Jun. 2010 3.8 3.81
Jul. 2010 3.8 3.79
Aug. 2010 3.6 3.75
Sep. 2010 3.7 3.67
Okt. 2010 3.6 3.56
Nov. 2010 3.7 3.45
Des. 2010 3.5 3.34
Jan. 2011 3.4 3.28
Feb. 2011 3.2 3.27
Mar. 2011 3.3 3.3
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.37
Jun. 2011 3.4 3.39
Jul. 2011 3.4 3.38
Aug. 2011 3.4 3.37
Sep. 2011 3.5 3.37
Okt. 2011 3.5 3.39
Nov. 2011 3.5 3.42
Des. 2011 3.5 3.43
Jan. 2012 3.5 3.42
Feb. 2012 3.2 3.39
Mar. 2012 3.1 3.33
Apr. 2012 3.1 3.27
Mai 2012 3.2 3.22
Jun. 2012 3.2 3.2
Jul. 2012 3.2 3.22
Aug. 2012 3.2 3.27
Sep. 2012 3.3 3.34
Okt. 2012 3.4 3.42
Nov. 2012 3.6 3.49
Des. 2012 3.5 3.56
Jan. 2013 3.7 3.63
Feb. 2013 3.7 3.68
Mar. 2013 3.8 3.71
Apr. 2013 3.8 3.73
Mai 2013 3.7 3.73
Jun. 2013 3.6 3.72
Jul. 2013 3.7 3.7
Aug. 2013 3.8 3.69
Sep. 2013 3.8 3.69
Okt. 2013 3.7 3.69
Nov. 2013 3.8 3.69
Des. 2013 4.0 3.67
Jan. 2014 3.7 3.62
Feb. 2014 3.5 3.57
Mar. 2014 3.4 3.51
Apr. 2014 3.4 3.47
Mai 2014 3.3 3.47
Jun. 2014 3.5 3.51
Jul. 2014 3.6 3.58
Aug. 2014 3.8 3.67
Sep. 2014 3.8 3.75
Okt. 2014 3.9 3.83
Nov. 2014 3.8 3.91
Des. 2014 3.9 4
Jan. 2015 4.1 4.09
Feb. 2015 4.3 4.18
Mar. 2015 4.3 4.27
Apr. 2015 4.3 4.35
Mai 2015 4.4 4.42
Jun. 2015 4.7 4.5
Jul. 2015 4.6 4.58
Aug. 2015 4.6 4.67
Sep. 2015 4.5 4.75
Okt. 2015 4.6 4.82
Nov. 2015 4.8 4.86
Des. 2015 4.8 4.87
Jan. 2016 5.1 4.85
Feb. 2016 4.9 4.81
Mar. 2016 4.9 4.77
Apr. 2016 4.8 4.75
Mai 2016 4.8 4.76
Jun. 2016 4.8 4.78
Jul. 2016 4.8 4.79
Aug. 2016 4.8 4.77
Sep. 2016 4.8 4.71
Okt. 2016 4.7 4.62
Nov. 2016 4.5 4.52
Des. 2016 4.3 4.44
Jan. 2017 4.1 4.4
Feb. 2017 4.3 4.4
Mar. 2017 4.4 4.41
Apr. 2017 4.5 4.41
Mai 2017 4.4 4.37
Jun. 2017 4.3 4.29
Jul. 2017 4.2 4.19
Aug. 2017 4.1 4.1
Sep. 2017 4.0 4.03
Okt. 2017 4.0 3.98
Nov. 2017 4.1 3.97
Des. 2017 4.1 3.96
Jan. 2018 4.0 3.95
Feb. 2018 3.8 3.94
Mar. 2018 3.9 3.93
Apr. 2018 3.8 3.91
Mai 2018 3.8 3.9
Jun. 2018 3.8 3.89
Jul. 2018 4.0 3.88
Aug. 2018 4.0 3.86
Sep. 2018 4.0 3.84
Okt. 2018 4.0 3.81
Nov. 2018 3.8 3.8
Des. 2018 3.7 3.78
Jan. 2019 3.8 3.77
Feb. 2019 3.8 3.75

Brot i tala for registrerte ledige

I november 2018 tok NAV i bruk ei ny løysing for registrering av arbeidssøkarar, som gjer at dei kjem raskare inn i registeret og statistikken til NAV. SSB sesongjusterer tal frå NAV etter same metode som tidlegare. For meir informasjon om NAV si handtering av brotet, sjå NAV si utsegn.

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?

1  Desse tala er reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidende gjennomsnitt.Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samenlignbare før og etter brota.

Figur 2. Arbeidslause (AKU) og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak (NAV). Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt

Arbeidslause (AKU) 15-74 år, sesongjustert Arbeidslause (AKU) 15-74 år, trend Registrerte arbeidslause + tiltak¹ før brot Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot i juni Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot i nov.
Feb. 2006 95 95 80
Mar. 2006 92 92 78
Apr. 2006 89 90 75
Mai 2006 90 88 73
Jun. 2006 86 86 73
Jul. 2006 85 84 74
Aug. 2006 81 81 73
Sep. 2006 76 78 70
Okt. 2006 71 75 68
Nov. 2006 69 72 66
Des. 2006 71 69 64
Jan. 2007 69 67 61
Feb. 2007 67 65 60
Mar. 2007 65 64 58
Apr. 2007 63 63 57
Mai 2007 61 62 55
Jun. 2007 63 62 56
Jul. 2007 64 62 57
Aug. 2007 63 63 56
Sep. 2007 62 63 55
Okt. 2007 61 63 54
Nov. 2007 63 63 53
Des. 2007 64 63 52
Jan. 2008 63 63 50
Feb. 2008 63 63 50
Mar. 2008 61 64 49
Apr. 2008 62 66 49
Mai 2008 67 67 50
Jun. 2008 71 69 51
Jul. 2008 72 71 51
Aug. 2008 74 73 52
Sep. 2008 75 74 55
Okt. 2008 77 76 57
Nov. 2008 79 77 61
Des. 2008 79 78 65
Jan. 2009 81 79 70
Feb. 2009 79 81 75
Mar. 2009 81 82 79
Apr. 2009 83 83 83
Mai 2009 86 83 86
Jun. 2009 85 84 87
Jul. 2009 86 84 90
Aug. 2009 84 84 90
Sep. 2009 84 85 90
Okt. 2009 88 86 91
Nov. 2009 90 89 91
Des. 2009 94 92 91
Jan. 2010 93 94 93
Feb. 2010 100 96 93
Mar. 2010 99 98 93
Apr. 2010 100 98 94
Mai 2010 100 99 91
Jun. 2010 100 99 91
Jul. 2010 98 98 90
Aug. 2010 95 97 89
Sep. 2010 96 95 89
Okt. 2010 94 93 89
Nov. 2010 97 90 89
Des. 2010 92 87 88
Jan. 2011 89 86 88
Feb. 2011 83 85 87
Mar. 2011 87 86 86
Apr. 2011 89 87 84
Mai 2011 90 89 84
Jun. 2011 89 89 84
Jul. 2011 91 89 84
Aug. 2011 89 89 85
Sep. 2011 93 89 85
Okt. 2011 91 90 85
Nov. 2011 93 91 84
Des. 2011 92 91 84
Jan. 2012 93 91 83
Feb. 2012 86 90 83
Mar. 2012 82 89 82
Apr. 2012 82 87 82
Mai 2012 86 86 82
Jun. 2012 86 85 84
Jul. 2012 84 86 84
Aug. 2012 85 87 82
Sep. 2012 90 89 82
Okt. 2012 92 91 82
Nov. 2012 96 94 82
Des. 2012 95 96 82
Jan. 2013 98 97 82
Feb. 2013 99 99 82
Mar. 2013 101 100 83
Apr. 2013 101 100 84
Mai 2013 101 101 86
Jun. 2013 98 100 86
Jul. 2013 101 100 87
Aug. 2013 103 100 87
Sep. 2013 103 100 88
Okt. 2013 100 100 89
Nov. 2013 105 100 89
Des. 2013 108 99 89
Jan. 2014 101 98 89
Feb. 2014 96 97 90
Mar. 2014 91 95 90
Apr. 2014 93 94 88
Mai 2014 89 94 89
Jun. 2014 94 95 88
Jul. 2014 97 97 87
Aug. 2014 104 100 87
Sep. 2014 103 102 87
Okt. 2014 106 105 87
Nov. 2014 105 107 87
Des. 2014 108 110 87
Jan. 2015 114 112 87
Feb. 2015 118 115 88
Mar. 2015 120 118 89
Apr. 2015 118 120 90
Mai 2015 123 122 90
Jun. 2015 129 125 92
Jul. 2015 127 127 95
Aug. 2015 126 130 96
Sep. 2015 124 132 97
Okt. 2015 128 134 98
Nov. 2015 133 135 99
Des. 2015 133 135 99
Jan. 2016 142 135 101
Feb. 2016 137 133 101
Mar. 2016 136 132 101
Apr. 2016 133 132 100
Mai 2016 132 132 101
Jun. 2016 132 132 102
Jul. 2016 133 133 102
Aug. 2016 133 132 102
Sep. 2016 132 131 101
Okt. 2016 130 128 102
Nov. 2016 125 125 102
Des. 2016 118 123 101
Jan. 2017 113 121 100
Feb. 2017 118 121 99
Mar. 2017 122 122 98
Apr. 2017 124 122 97
Mai 2017 123 121 96
Jun. 2017 118 119 94
Jul. 2017 115 116 93
Aug. 2017 112 113 92
Sep. 2017 111 111 91
Okt. 2017 110 110 89
Nov. 2017 113 110 87
Des. 2017 113 110 87
Jan. 2018 111 110 84
Feb. 2018 107 110 84
Mar. 2018 108 109 83
Apr. 2018 105 109 83
Mai 2018 106 109 81
Jun. 2018 107 109 80
Jul. 2018 112 109 84
Aug. 2018 113 108 82
Sep. 2018 112 108 81
Okt. 2018 112 107 80
Nov. 2018 106 107 81
Des. 2018 105 106 81
Jan. 2019 108 106 80
Feb. 2019 106 106 79

Nærmare om brot i tala frå NAV

I tillegg til ny løysing for registrering av arbeidssøkarar starta NAV i juli også med SMS-påminningar til arbeidslause om å sende meldekort dersom dei framleis var arbeidssøkarar. Endringa med SMS-påminningar har ført til at fleire blir definert som arbeidslause hos NAV. Regelverket for arbeidsavklaringspengar vart også endra frå og med 2018. Ein kan nå få arbeidsavklaringspengar i inntil 6 månader som arbeidsledig, mot tidlegare 3 månader.

SSB sesongjusterer tal frå NAV over registrerte heilt ledige, og over registrerte heilt ledige pluss ordinære tiltaksdeltakarar, separat for menn og kvinner over/under 24 år. Dette er same metode som tidlegare. Sesongjusterte tal som SSB presenterer for registrerte ledige er ikkje korrigerte for brot. Når ein får fleire observasjonar, vil grunnlaget for eventuell korrigering bli betre. Tal før og etter brotet er derfor ikkje direkte samanliknbare.

Små endringar i sysselsettinga

Ifølgje AKU blei 2 000 fleire personar sysselsette frå november (gjennomsnitt for perioden oktober-desember) til februar, justert for sesongvariasjonar. Dette er isolert sett innanfor feilmarginen i AKU, men i tråd med ein stigande trend.

Sysselsettingsprosenten er uendra frå november til februar, på 67,7 prosent.

Figur 3. Sysselsette og arbeidsstyrken (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt

Sysselsette, sesongjustert Sysselsette, trend Arbeidsstyrken, sesongjustert
Feb. 2006 2319 2329 2414
Mar. 2006 2323 2334 2416
Apr. 2006 2330 2340 2419
Mai 2006 2339 2346 2429
Jun. 2006 2350 2353 2436
Jul. 2006 2364 2361 2449
Aug. 2006 2373 2369 2454
Sep. 2006 2379 2377 2455
Okt. 2006 2384 2383 2455
Nov. 2006 2389 2390 2458
Des. 2006 2392 2395 2462
Jan. 2007 2398 2400 2467
Feb. 2007 2405 2405 2472
Mar. 2007 2407 2411 2472
Apr. 2007 2414 2417 2477
Mai 2007 2424 2424 2485
Jun. 2007 2432 2432 2496
Jul. 2007 2443 2439 2507
Aug. 2007 2444 2447 2508
Sep. 2007 2454 2455 2516
Okt. 2007 2464 2463 2525
Nov. 2007 2474 2471 2537
Des. 2007 2481 2479 2545
Jan. 2008 2488 2487 2552
Feb. 2008 2496 2493 2559
Mar. 2008 2500 2497 2561
Apr. 2008 2501 2500 2563
Mai 2008 2502 2502 2569
Jun. 2008 2505 2505 2575
Jul. 2008 2512 2506 2584
Aug. 2008 2517 2508 2591
Sep. 2008 2510 2510 2584
Okt. 2008 2504 2511 2581
Nov. 2008 2504 2512 2584
Des. 2008 2511 2512 2591
Jan. 2009 2508 2511 2589
Feb. 2009 2510 2510 2589
Mar. 2009 2511 2508 2592
Apr. 2009 2511 2505 2594
Mai 2009 2505 2502 2591
Jun. 2009 2502 2497 2587
Jul. 2009 2497 2493 2583
Aug. 2009 2488 2489 2572
Sep. 2009 2485 2486 2570
Okt. 2009 2482 2484 2570
Nov. 2009 2480 2483 2570
Des. 2009 2483 2482 2577
Jan. 2010 2488 2483 2581
Feb. 2010 2486 2484 2585
Mar. 2010 2481 2486 2580
Apr. 2010 2479 2489 2579
Mai 2010 2494 2492 2594
Jun. 2010 2504 2495 2603
Jul. 2010 2505 2498 2603
Aug. 2010 2503 2501 2598
Sep. 2010 2501 2504 2597
Okt. 2010 2509 2508 2603
Nov. 2010 2509 2512 2606
Des. 2010 2512 2516 2604
Jan. 2011 2513 2521 2603
Feb. 2011 2520 2524 2603
Mar. 2011 2526 2527 2612
Apr. 2011 2532 2531 2621
Mai 2011 2534 2535 2623
Jun. 2011 2540 2540 2628
Jul. 2011 2541 2545 2631
Aug. 2011 2554 2549 2643
Sep. 2011 2552 2553 2645
Okt. 2011 2554 2556 2645
Nov. 2011 2558 2560 2650
Des. 2011 2564 2564 2656
Jan. 2012 2569 2569 2662
Feb. 2012 2574 2574 2660
Mar. 2012 2579 2578 2661
Apr. 2012 2586 2580 2668
Mai 2012 2581 2580 2667
Jun. 2012 2577 2580 2663
Jul. 2012 2576 2581 2661
Aug. 2012 2587 2582 2672
Sep. 2012 2595 2584 2684
Okt. 2012 2594 2586 2687
Nov. 2012 2590 2588 2686
Des. 2012 2588 2589 2683
Jan. 2013 2588 2590 2686
Feb. 2013 2592 2591 2691
Mar. 2013 2596 2593 2697
Apr. 2013 2594 2595 2695
Mai 2013 2592 2598 2693
Jun. 2013 2601 2601 2699
Jul. 2013 2609 2605 2710
Aug. 2013 2613 2608 2716
Sep. 2013 2610 2611 2713
Okt. 2013 2618 2612 2718
Nov. 2013 2613 2611 2718
Des. 2013 2609 2611 2717
Jan. 2014 2608 2611 2709
Feb. 2014 2612 2613 2707
Mar. 2014 2626 2616 2717
Apr. 2014 2626 2619 2719
Mai 2014 2632 2621 2721
Jun. 2014 2621 2622 2715
Jul. 2014 2626 2621 2723
Aug. 2014 2624 2621 2728
Sep. 2014 2625 2623 2728
Okt. 2014 2619 2626 2726
Nov. 2014 2632 2629 2737
Des. 2014 2641 2633 2749
Jan. 2015 2644 2636 2757
Feb. 2015 2638 2638 2757
Mar. 2015 2637 2639 2757
Apr. 2015 2644 2641 2762
Mai 2015 2648 2643 2771
Jun. 2015 2638 2645 2767
Jul. 2015 2637 2646 2764
Aug. 2015 2638 2646 2765
Sep. 2015 2641 2645 2765
Okt. 2015 2639 2643 2766
Nov. 2015 2635 2642 2768
Des. 2015 2646 2641 2779
Jan. 2016 2648 2642 2790
Feb. 2016 2644 2642 2781
Mar. 2016 2639 2641 2776
Apr. 2016 2636 2641 2769
Mai 2016 2634 2640 2767
Jun. 2016 2638 2639 2769
Jul. 2016 2642 2640 2774
Aug. 2016 2644 2640 2777
Sep. 2016 2649 2641 2781
Okt. 2016 2643 2641 2772
Nov. 2016 2633 2640 2758
Des. 2016 2635 2639 2753
Jan. 2017 2632 2638 2745
Feb. 2017 2640 2638 2757
Mar. 2017 2639 2639 2760
Apr. 2017 2640 2640 2764
Mai 2017 2644 2641 2766
Jun. 2017 2638 2643 2756
Jul. 2017 2644 2645 2759
Aug. 2017 2648 2647 2760
Sep. 2017 2655 2650 2766
Okt. 2017 2659 2655 2769
Nov. 2017 2653 2659 2766
Des. 2017 2656 2664 2769
Jan. 2018 2663 2669 2775
Feb. 2018 2678 2674 2785
Mar. 2018 2679 2678 2787
Apr. 2018 2680 2683 2784
Mai 2018 2687 2688 2794
Jun. 2018 2697 2693 2804
Jul. 2018 2701 2697 2812
Aug. 2018 2704 2701 2817
Sep. 2018 2704 2705 2816
Okt. 2018 2710 2707 2821
Nov. 2018 2709 2708 2815
Des. 2018 2705 2709 2810
Jan. 2019 2704 2710 2811
Feb. 2019 2711 2711 2817

Faktaside