Arbeidsløysa på 3,4 prosent

Publisert:

Den sesongjusterte arbeidsløysa låg på 3,4 prosent i mai, ned 0,4 prosentpoeng frå februar.

Sidan den førre publiseringa er arbeidsløyseprosenten for april (gjennomsnitt av mars – mai) justert opp frå 3,2 til 3,3 prosent. Slike justeringar er vanlege når ein kvar månad reknar ut og sesongjusterer heile tidsserien på ny.

Det var 95 000 arbeidslause personar i mai (gjennomsnittet av perioden april -juni) ifølgje sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU). Samanlikna med februar (gjennomsnitt av perioden januar - mars) var det i mai 11 000 færre arbeidslause. Nedgangen er innanfor feilmarginen i AKU.

Kvifor samanliknar vi med tala frå tre månader tilbake?

1 For å zoome inn i figuren: klikk på periodestart du ønsker å sjå nærmare på i figuren, held markøren inne og dra den gjennom ønsket tidsperiode.

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsløyse, sesongjustert Arbeidsløyse, trend
Mai 2006 3.7 3.6
Jun. 2006 3.5 3.51
Jul. 2006 3.5 3.42
Aug. 2006 3.3 3.31
Sep. 2006 3.1 3.19
Okt. 2006 2.9 3.05
Nov. 2006 2.8 2.92
Des. 2006 2.9 2.8
Jan. 2007 2.8 2.7
Feb. 2007 2.7 2.63
Mar. 2007 2.6 2.57
Apr. 2007 2.5 2.53
Mai 2007 2.5 2.5
Jun. 2007 2.5 2.49
Jul. 2007 2.6 2.49
Aug. 2007 2.5 2.5
Sep. 2007 2.5 2.51
Okt. 2007 2.4 2.51
Nov. 2007 2.5 2.5
Des. 2007 2.5 2.48
Jan. 2008 2.5 2.47
Feb. 2008 2.5 2.48
Mar. 2008 2.4 2.51
Apr. 2008 2.4 2.56
Mai 2008 2.6 2.62
Jun. 2008 2.7 2.69
Jul. 2008 2.8 2.76
Aug. 2008 2.8 2.82
Sep. 2008 2.9 2.88
Okt. 2008 3.0 2.92
Nov. 2008 3.1 2.97
Des. 2008 3.1 3.01
Jan. 2009 3.1 3.06
Feb. 2009 3.0 3.11
Mar. 2009 3.1 3.16
Apr. 2009 3.2 3.2
Mai 2009 3.3 3.23
Jun. 2009 3.3 3.24
Jul. 2009 3.3 3.24
Aug. 2009 3.3 3.26
Sep. 2009 3.3 3.3
Okt. 2009 3.4 3.36
Nov. 2009 3.5 3.46
Des. 2009 3.6 3.56
Jan. 2010 3.6 3.66
Feb. 2010 3.9 3.74
Mar. 2010 3.8 3.78
Apr. 2010 3.9 3.81
Mai 2010 3.9 3.81
Jun. 2010 3.8 3.81
Jul. 2010 3.8 3.79
Aug. 2010 3.6 3.75
Sep. 2010 3.7 3.67
Okt. 2010 3.6 3.56
Nov. 2010 3.7 3.45
Des. 2010 3.5 3.34
Jan. 2011 3.4 3.28
Feb. 2011 3.2 3.27
Mar. 2011 3.3 3.3
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.38
Jun. 2011 3.4 3.39
Jul. 2011 3.4 3.38
Aug. 2011 3.4 3.37
Sep. 2011 3.5 3.37
Okt. 2011 3.5 3.39
Nov. 2011 3.5 3.42
Des. 2011 3.5 3.43
Jan. 2012 3.5 3.42
Feb. 2012 3.2 3.38
Mar. 2012 3.1 3.33
Apr. 2012 3.1 3.26
Mai 2012 3.2 3.22
Jun. 2012 3.2 3.2
Jul. 2012 3.2 3.22
Aug. 2012 3.2 3.27
Sep. 2012 3.3 3.34
Okt. 2012 3.4 3.42
Nov. 2012 3.6 3.49
Des. 2012 3.5 3.56
Jan. 2013 3.7 3.63
Feb. 2013 3.7 3.68
Mar. 2013 3.8 3.71
Apr. 2013 3.8 3.73
Mai 2013 3.7 3.73
Jun. 2013 3.6 3.72
Jul. 2013 3.7 3.7
Aug. 2013 3.8 3.69
Sep. 2013 3.8 3.69
Okt. 2013 3.7 3.69
Nov. 2013 3.8 3.69
Des. 2013 4.0 3.67
Jan. 2014 3.7 3.63
Feb. 2014 3.5 3.58
Mar. 2014 3.4 3.52
Apr. 2014 3.4 3.48
Mai 2014 3.3 3.48
Jun. 2014 3.5 3.52
Jul. 2014 3.6 3.59
Aug. 2014 3.8 3.67
Sep. 2014 3.8 3.75
Okt. 2014 3.9 3.83
Nov. 2014 3.8 3.91
Des. 2014 3.9 4
Jan. 2015 4.1 4.09
Feb. 2015 4.3 4.18
Mar. 2015 4.4 4.27
Apr. 2015 4.3 4.36
Mai 2015 4.4 4.43
Jun. 2015 4.7 4.51
Jul. 2015 4.6 4.59
Aug. 2015 4.6 4.67
Sep. 2015 4.5 4.75
Okt. 2015 4.6 4.81
Nov. 2015 4.8 4.85
Des. 2015 4.8 4.85
Jan. 2016 5.1 4.84
Feb. 2016 4.9 4.81
Mar. 2016 4.9 4.78
Apr. 2016 4.8 4.77
Mai 2016 4.8 4.78
Jun. 2016 4.8 4.8
Jul. 2016 4.8 4.8
Aug. 2016 4.8 4.77
Sep. 2016 4.7 4.69
Okt. 2016 4.7 4.58
Nov. 2016 4.5 4.47
Des. 2016 4.3 4.39
Jan. 2017 4.1 4.35
Feb. 2017 4.3 4.36
Mar. 2017 4.4 4.4
Apr. 2017 4.5 4.42
Mai 2017 4.5 4.39
Jun. 2017 4.3 4.31
Jul. 2017 4.2 4.21
Aug. 2017 4.1 4.1
Sep. 2017 4.0 4.03
Okt. 2017 4.0 3.99
Nov. 2017 4.1 3.98
Des. 2017 4.1 3.98
Jan. 2018 4.0 3.98
Feb. 2018 3.8 3.96
Mar. 2018 3.9 3.94
Apr. 2018 3.8 3.92
Mai 2018 3.9 3.91
Jun. 2018 3.8 3.9
Jul. 2018 4.0 3.89
Aug. 2018 4.0 3.87
Sep. 2018 4.0 3.84
Okt. 2018 3.9 3.81
Nov. 2018 3.7 3.77
Des. 2018 3.7 3.72
Jan. 2019 3.8 3.66
Feb. 2019 3.8 3.59
Mar. 2019 3.5 3.51
Apr. 2019 3.3 3.44
Mai 2019 3.4 3.39

Brot i tala for registrerte ledige

I november 2018 tok NAV i bruk ei ny løysing for registrering av arbeidssøkarar, som gjer at dei kjem raskare inn i registeret og statistikken til NAV. SSB sesongjusterer tal frå NAV etter same metode som tidlegare. For meir informasjon om NAV si handtering av brotet, sjå NAV si utsegn.

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?

1  Desse tala er reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidende gjennomsnitt.Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samenlignbare før og etter brota.

2 For å zoome inn i figuren: klikk på periodestart du ønsker å sjå nærmare på i figuren, held markøren inne og dra den gjennom ønsket tidsperiode.

Figur 2. Arbeidslause (AKU) og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak (NAV). Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1 000 personar

Arbeidslause (AKU) 15-74 år, sesongjustert Arbeidslause (AKU) 15-74 år, trend Registrerte arbeidslause + tiltak¹ før brot Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot i juni Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot i nov.
Mai 2006 90 88 73
Jun. 2006 86 86 73
Jul. 2006 85 84 74
Aug. 2006 81 81 73
Sep. 2006 76 78 70
Okt. 2006 71 75 68
Nov. 2006 69 72 66
Des. 2006 71 69 64
Jan. 2007 69 67 61
Feb. 2007 67 65 60
Mar. 2007 65 64 58
Apr. 2007 63 63 57
Mai 2007 61 62 55
Jun. 2007 63 62 56
Jul. 2007 64 62 57
Aug. 2007 63 63 56
Sep. 2007 62 63 55
Okt. 2007 61 63 54
Nov. 2007 63 63 53
Des. 2007 63 63 52
Jan. 2008 63 63 50
Feb. 2008 63 63 50
Mar. 2008 61 64 49
Apr. 2008 62 66 49
Mai 2008 67 67 50
Jun. 2008 71 69 51
Jul. 2008 72 71 51
Aug. 2008 74 73 52
Sep. 2008 75 74 55
Okt. 2008 77 76 57
Nov. 2008 79 77 61
Des. 2008 79 78 65
Jan. 2009 81 79 70
Feb. 2009 79 81 75
Mar. 2009 81 82 79
Apr. 2009 83 83 83
Mai 2009 86 83 86
Jun. 2009 85 84 87
Jul. 2009 86 84 90
Aug. 2009 84 84 90
Sep. 2009 84 85 90
Okt. 2009 88 86 91
Nov. 2009 90 89 91
Des. 2009 94 92 91
Jan. 2010 93 94 93
Feb. 2010 100 96 93
Mar. 2010 99 98 93
Apr. 2010 100 98 94
Mai 2010 100 99 91
Jun. 2010 100 99 91
Jul. 2010 98 98 90
Aug. 2010 95 97 89
Sep. 2010 96 95 89
Okt. 2010 94 93 89
Nov. 2010 97 90 89
Des. 2010 91 87 88
Jan. 2011 89 86 88
Feb. 2011 83 85 87
Mar. 2011 87 86 86
Apr. 2011 89 87 84
Mai 2011 90 89 84
Jun. 2011 89 89 84
Jul. 2011 91 89 84
Aug. 2011 89 89 85
Sep. 2011 93 89 85
Okt. 2011 91 90 85
Nov. 2011 93 91 84
Des. 2011 92 91 84
Jan. 2012 93 91 83
Feb. 2012 86 90 83
Mar. 2012 82 89 82
Apr. 2012 82 87 82
Mai 2012 86 86 82
Jun. 2012 86 85 84
Jul. 2012 84 86 84
Aug. 2012 85 87 82
Sep. 2012 90 89 82
Okt. 2012 92 91 82
Nov. 2012 96 94 82
Des. 2012 95 96 82
Jan. 2013 98 97 82
Feb. 2013 99 99 82
Mar. 2013 101 100 83
Apr. 2013 102 100 84
Mai 2013 101 101 86
Jun. 2013 98 101 86
Jul. 2013 102 100 87
Aug. 2013 103 100 87
Sep. 2013 103 100 88
Okt. 2013 100 100 89
Nov. 2013 104 100 89
Des. 2013 108 99 89
Jan. 2014 101 98 89
Feb. 2014 96 97 90
Mar. 2014 91 95 90
Apr. 2014 93 94 88
Mai 2014 89 94 89
Jun. 2014 95 96 88
Jul. 2014 97 98 87
Aug. 2014 104 100 87
Sep. 2014 103 102 87
Okt. 2014 106 105 87
Nov. 2014 105 107 87
Des. 2014 108 110 87
Jan. 2015 114 112 87
Feb. 2015 118 115 88
Mar. 2015 120 118 89
Apr. 2015 119 120 90
Mai 2015 123 123 90
Jun. 2015 129 125 92
Jul. 2015 127 127 95
Aug. 2015 126 130 96
Sep. 2015 124 132 97
Okt. 2015 128 134 98
Nov. 2015 132 135 99
Des. 2015 133 135 99
Jan. 2016 142 134 101
Feb. 2016 137 133 101
Mar. 2016 137 133 101
Apr. 2016 133 132 100
Mai 2016 133 132 101
Jun. 2016 132 133 102
Jul. 2016 133 133 102
Aug. 2016 133 132 102
Sep. 2016 132 130 101
Okt. 2016 129 127 102
Nov. 2016 124 124 102
Des. 2016 117 121 101
Jan. 2017 113 120 100
Feb. 2017 117 120 99
Mar. 2017 122 121 98
Apr. 2017 125 122 97
Mai 2017 124 121 95
Jun. 2017 119 119 94
Jul. 2017 115 116 93
Aug. 2017 112 113 92
Sep. 2017 111 111 91
Okt. 2017 109 110 89
Nov. 2017 113 110 87
Des. 2017 112 110 87
Jan. 2018 110 110 84
Feb. 2018 107 110 84
Mar. 2018 109 110 83
Apr. 2018 106 109 83
Mai 2018 108 109 80
Jun. 2018 108 109 80
Jul. 2018 112 109 83
Aug. 2018 112 109 82
Sep. 2018 112 108 81
Okt. 2018 111 107 80
Nov. 2018 105 106 81
Des. 2018 104 105 81
Jan. 2019 107 103 80
Feb. 2019 106 101 79
Mar. 2019 99 99 78
Apr. 2019 92 97 77
Mai 2019 95 95 78

Nærmare om brot i tala frå NAV

I tillegg til ny løysing for registrering av arbeidssøkarar starta NAV i juli 2018 også med SMS-påminningar til arbeidslause om å sende meldekort dersom dei framleis var arbeidssøkarar. Endringa med SMS-påminningar har ført til at fleire blir definerte som arbeidslause hos NAV. Regelverket for arbeidsavklaringspengar vart også endra frå og med 2018. Ein kan nå få arbeidsavklaringspengar i inntil 6 månader som arbeidsledig, mot tidlegare 3 månader.

SSB sesongjusterer tal frå NAV over registrerte heilt ledige, og over registrerte heilt ledige pluss ordinære tiltaksdeltakarar, separat for menn og kvinner over/under 24 år. Dette er same metode som tidlegare. Sesongjusterte tal som SSB presenterer for registrerte ledige er ikkje korrigerte for brot. Når ein får fleire observasjonar vil grunnlaget for eventuell korrigering bli betre. Tal før og etter brotet er derfor ikkje direkte samanliknbare.

Faktaside