243695_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
243695_tabell
statistikk
2016-02-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Lønnsindeksen viser gjennomsnittlig avtalt månedslønn i næringer som industri, bygg og anlegg, olje- og gassvirksomhet.

Lønnsindeks4. kvartal 2015, foreløpige tall

Innhold