Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn
4. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift151,3151,5151,5152,3152,9
Industri147,7148,0148,0150,0150,2
Kraftforsyning164,3164,9164,7167,3168,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon144,2144,9145,1146,4146,6
Bygge- og anleggsvirksomhet141,6142,1142,6143,5143,6
Varehandel138,1139,5139,6141,1140,9
Samferdsel145,9146,1146,2147,3148,9
Hotell- og restaurantvirksomhet132,0133,1133,1134,6135,4
Informasjon og kommunikasjon148,3149,4149,7151,2151,1
Omsetning og drift av fast eiendom148,4148,6148,7150,9151,7
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting146,5146,9146,9146,3147,3
Forretningsmessig tjenesteyting140,2140,5140,3141,5141,3
Undervisning142,6142,5142,5143,8144,0
Helse- og sosialtjenester146,9148,2148,2149,8149,3
Kultur, underholdning og fritid i alt141,1142,4142,8144,8144,7
Personlig tjenesteyting140,8141,5143,1144,0143,4