Tabell

Lønnsindeks for gjennomsnittlig månedslønn. 2005=100
Indeks for gjennomsnittlig månedslønn
4. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift141,1155,3150,8150,0146,9
Industri146,8151,6150,3151,2149,8
Kraftforsyning161,9166,5171,5163,3167,2
Vannforsyning, avløp og renovasjon138,4140,0140,7140,1140,7
Bygge- og anleggsvirksomhet138,5141,4145,0140,7140,8
Varehandel135,9140,0138,7139,0137,0
Samferdsel142,7147,7147,4146,3148,2
Hotell- og restaurantvirksomhet126,3129,0130,1130,3130,9
Informasjon og kommunikasjon148,2155,2157,0151,1152,1
Omsetning og drift av fast eiendom147,2152,9152,7154,1151,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting143,4144,9145,9143,7143,2
Forretningsmessig tjenesteyting138,6142,6142,8139,5139,0
Undervisning142,2140,7141,0144,2142,3
Helse- og sosialtjenester142,5145,0145,4147,9146,7
Kultur, underholdning og fritid i alt141,2144,0144,3147,4145,8
Personlig tjenesteyting139,2140,5142,5150,3144,9