Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2020

Innhald

Arkiv for Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
28. oktober 2009 August 2009 Nedgang i sysselsetjinga
23. september 2009 Juli 2009 Færre sysselsette og stabil arbeidsløyse
26. august 2009 Juni 2009 Stabil arbeidsløyse og sysselsetting
31. juli 2009 Mai 2009 Arbeidsmarknaden held seg stabil
24. juni 2009 April 2009 Stabil arbeidsmarknad
29. mai 2009 Mars 2009 Arbeidsløysa stig framleis
29. april 2009 Februar 2009 6 000 fleire arbeidslause
25. mars 2009 Januar 2009 Arbeidsløysa stig framleis
25. februar 2009 Desember 2008 Arbeidsløysa 3,0 prosent
28. januar 2009 November 2008 Auke i arbeidsløysa
7. januar 2009 Oktober 2008 Aukande arbeidsløyse
26. november 2008 September 2008 Uendra arbeidsløyse og sysselsetjing
29. oktober 2008 August 2008 Stabil arbeidsløyse
24. september 2008 Juli 2008 Uendra arbeidsløyse og sysselsetjing
27. august 2008 Juni 2008 Avtakande vekst i sysselsetjinga