2200
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2200
Ledigheten stiger fortsatt
statistikk
2003-01-09T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taloktober 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ledigheten stiger fortsatt

Nye sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU) viser svak vekst i arbeidsledigheten og om lag uendret sysselsetting. Arbeidsledigheten er nå 3,9 prosent.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Fra tremånedersperioden juni-august til september-november 2002 gikk antall arbeidsledige opp med 6 000 personer. Antall registrerte ledige ved arbeidskontorene viste omtrent en tilsvarende vekst. I prosent av arbeidsstyrken gikk AKU-ledigheten opp med i overkant av 0,2 prosentpoeng, som er rundt feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Veksten er i tråd med den langsiktige trenden i AKU-ledigheten vi har hatt siden høsten 1999.

Etter en periode med kraftig vekst i sysselsatte personer fram til og med 1999, avtok veksten betydelig og gjennom 2002 har sysselsettingen ligget flatt. Fra tremånedersperioden juni-august i år til september-november økte antall sysselsatte med 1 000 personer ifølge sesongjusterte AKU-tall. Endringen er klart innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU.

Utførte ukeverk har vist en fallende tendens fra høsten 1999. De siste tallene ser ut til å støtte denne trenden. Nedgangen på 10 000 ukeverk á 37,5 timer siste tremånedersperiode ligger imidlertid innenfor feilmarginen.

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land. Oktober 2002. I prosent av arbeidsstyrken

Ledigheten i EU og OECD: 7,7 og 7,0 prosent

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,7 prosent fra juli i år til 3,9 prosent i oktober. I samme tidsrom økte ledigheten i EU-landene fra 7,6 til 7,7 prosent, mens OECD-landene samlet hadde en uendret ledighet på 7,0 prosent. I USA var ledigheten på 5,7 prosent i oktober, mot 5,9 prosent i juli. I Sverige var ledigheten uendret på 5,0 prosent, mens i Danmark økte ledigheten fra 4,5 til 4,7 prosent. I Finland gikk ledigheten ned fra 9,2 til 9,1 prosent. Det viser tall fra OECD .

Usikkerhet

Kvalitetstester viser at de sesongjusterte tallene for AKU-ledige er usikre. Sesongjusteringsmetoden har problemer med å identifisere et stabilt sesongmønster i denne tallserien. De tilfeldige utslagene er relativt store i forhold til sesongkomponenten. I tillegg er det relativt få arbeidsledige (i utvalget) slik at usikkerheten blir stor. Dette betyr at tallene bør tolkes med forsiktighet.

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste tremånedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for oktober gjennomsnittet av anslagene for september, oktober og november.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB