2204
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2204
Stabilt arbeidsmarked
statistikk
2002-10-31T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talaugust 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabilt arbeidsmarked

Nye sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU) viser stabil arbeidsledighet og sysselsetting det siste kvartalet.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsledigheten har vist en svak vekst siden høsten 1999 ifølge sesongjustert AKU. Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2002 gikk antall arbeidsledige ned med 2 000 personer, som er klart innenfor feilmarginen. I prosent av arbeidsstyrken var ledigheten uendret på 3,8 prosent fra 2. til 3. kvartal 2002. Sesongjusterte tall over registrerte ledige ved arbeidskontorene viser imidlertid en økende tendens det siste året.

Etter en periode med kraftig sysselsettingsvekst, har vi hatt en svak vekst i sysselsettingen fra og med 1999. Fra 2. til 3. kvartal 2002 falt antall sysselsatte med 1 000 personer ifølge sesongjusterte AKU-tall. Endringen er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU.

Utførte ukeverk (37,5 timer) gikk ned med 1 000 fra 2. til 3. kvartal 2002, som også er klart innenfor feilmarginen.

Nivåtall fra AKU som ikke er renset for normale sesongsvingninger, viser at 91 000 var arbeidsledige og 2 298 000 personer var sysselsatt 3. kvartal 2002.

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land, august 2002. I prosent av arbeidsstyrken

Ledigheten i EU og OECD: 7,7 og 6,9 prosent

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var uendret på 3,8 prosent fra mai til august i år. I samme tidsrom gikk ledigheten i EU-landene opp fra 7,6 til 7,7 prosent, mens OECD-landene samlet hadde en uendret ledighet på 6,9 prosent. I USA var ledigheten på 5,7 prosent i august i år, mot 5,8 prosent i mai. I Sverige sank ledigheten fra 5,0 til 4,8 prosent, mens i Danmark økte ledigheten fra 4,2 til 4,3 prosent. Det viser tall fra OECD .

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste tremånedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for august gjennomsnittet av anslagene for juli, august og september.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB