2208
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2208
Små endringer i sysselsetting og ledighet
statistikk
2002-08-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte taljuni 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Små endringer i sysselsetting og ledighet

Sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser ingen vesentlige endringer i sysselsetting og arbeidsledighet fra tremånedersperioden februar-april i år til mai-juli.

Arbeidsledigheten har vist en svak vekst siden høsten 1999 ifølge sesongjustert AKU. Fra tremånedersperioden februar-april i år til mai-juli gikk antall arbeidsledige ned med 1 000 personer. Dette er imidlertid klart innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Sesongjusterte tall over registrerte ledige ved arbeidskontorene og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak har vist en økende tendens det siste året.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall. 1989-2002. 1 000

Etter en periode med kraftig sysselsettingsvekst, har vi hatt en svak vekst i sysselsettingen fra og med 1999. Fra tremånedersperioden februar-april i år til mai-juli falt antall sysselsatte personer med 6 000 ifølge sesongjusterte AKU-tall. Endringen er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU.

Utførte ukeverk - 37,5 timer - gikk opp med 3 000 fra 1. til 2. kvartal 2002, som også er klart innenfor feilmarginen.

Nivåtall fra AKU som ikke er renset for normale sesongsvingninger, viser at 95 000 personer var arbeidsledige og 2 303 000 personer var sysselsatte 2. kvartal 2002.

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land i prosent av arbeidsstyrken. Juni 2002

Ledigheten i EU er 7,7 prosent

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var om lag uendret på 3,7 prosent fra mars til juni i år. I samme tidsrom gikk ledigheten i EU-landene opp fra 7,6 til 7,7 prosent. I USA var ledigheten på 5,9 prosent i juni i år, mot 5,7 prosent i mars. I Sverige sank ledigheten fra 5,1 til 4,9 prosent, og i Finland sank den fra 9,1 til 8,9 prosent. Det viser tall fra Eurostat .

Før 1996 var det kun én undersøkelsesuke per måned i AKU. Undersøkelsesuken i juli i referanseåret 1991 var den tredje uken i måneden, hvor feriefraværet var spesielt høyt. Andelen med feriefravær i juli årene etter 1995, da alle ukene ble kartlagt, var noe lavere i forhold til 1991. Sysselsettingstallene for juli årene etter 1995 inneholder derfor også for få ferievikarer. Sysselsettingstallene for juli i år ble korrigert opp med 24 000 før sesongjustering. Oppjusteringen i juli 2001 var på 21 100 og i juli 2000 på 25 800.

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste tremånedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for juni gjennomsnittet av anslagene for mai, juni og juli.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB