2210
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2210
Stabilt arbeidsmarked
statistikk
2002-08-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmai 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabilt arbeidsmarked

Nye sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU) viser stabil arbeidsledighet og sysselsetting.

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Sesongjusterte tall viser at arbeidsledigheten økte med 2 000 personer fra 1. kvartal til 2. kvartal 2002. I prosent av arbeidsstyrken gikk ledigheten opp med i underkant av 0,1 prosentpoeng, som er innenfor feilmarginen til disse endringstallene i AKU. Sesongjusterte tall over registrerte ledige ved arbeidskontorene viser imidlertid en økende tendens det siste året.

Nivåtall fra AKU som ikke er renset for normale sesongsvingninger, viser at 95 000 var arbeidsledige og 2 303 000 personer var sysselsatt 2. kvartal 2002.

Ledigheten i EU og OECD: 7,6 og 6,9 prosent

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var om lag uendret på 3,8 prosent fra februar til mai i år. I samme tidsrom gikk ledigheten i EU-landene opp fra 7,5 prosent til 7,6 prosent. I OECD-landene samlet økte ledigheten fra 6,7 til 6,9 prosent. I USA var ledigheten på 5,8 prosent i mai i år, mot 5,5 prosent i februar. I Sverige sank ledigheten fra 5,2 prosent til 5,1 prosent, mens ledigheten i Danmark var uendret på 4,2 prosent. Det viser tall fra OECD og Eurostat .

Sesongjustert arbeidsledighet i utvalgte land. Mai 2002. I prosent av arbeidsstyrken

Utførte ukeverk (37,5 timer) gikk opp med 19 000 fra 1. til 2. kvartal 2002.

Før 1996 var det kun en undersøkelsesuke per måned i AKU. Undersøkelsesuka i juni i referanseåret 1991 var i den første uka i måneden, hvor feriefraværet var lavt. Andelen med feriefravær i juni årene etter 1995, da alle uker ble kartlagt, var derfor høyt i forhold til 1991. Sysselsettingstallene for juni årene etter 1995 inneholder derfor også for mange ferievikarer. Før sesongjustering korrigerte vi ned sysselsettingstallene for juni i år med 25 900 ferievikarer. Tilsvarende nedkorrigering i fjor var på 23 600 ferievikarer.

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste tremånedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for mai gjennomsnittet av anslagene for april, mai og juni.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB