2214
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/arkiv
2214
Stabilt arbeidsmarked
statistikk
2002-05-30T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
akumnd, Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken, arbeidsledig, arbeidsledige, arbeidsmarkedSysselsetting, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stabilt arbeidsmarked

Totalt antall arbeidsledige var uendret, mens antall sysselsatte kun viste en mindre økning fra tremånedersperioden november-januar til februar-april i år, ifølge nye sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU).

Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og registrerte arbeidsledige + arbeidsmarkedstiltak. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Arbeidsstyrken, sysselsatte og utførte ukeverk. Sesongjusterte tall, 3 måneders glidende gjennomsnitt. 1989-2002. 1 000

Totalt antall sysselsatte økte med 11 000 personer fra tremånedersperioden november-januar til februar-april i år ifølge nye sesongjusterte tall. Sysselsettingsveksten er imidlertid innenfor feilmarginen til de sesongjusterte endringstallene i AKU.

Nye sesongjusterte AKU-tall viser uendret arbeidsledighet siste tremånedersperiode. Totalt antall registrerte ledige ved arbeidskontorene, justert for normale sesongvariasjoner, viser imidlertid en liten økning de siste månedene. Arbeidsledige ifølge AKU og registrerte ledige ved arbeidskontorene er ulike ledighetsbegreper. Aetat får kun med seg personene som melder seg arbeidsledig ved arbeidskontorene.

Nivåtall fra AKU som ikke er renset for normale sesongsvingninger, viser at 97 000 var arbeidsledige og 2 276 000 personer var sysselsatt 1. kvartal 2002.

Ledigheten i EU og OECD: 7,6 og 6,7 prosent

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var uendret på 3,7 prosent fra desember 2001 til mars 2002. I EU-landene var ledigheten også uendret i samme tidsrom, men på 7,6 prosent. OECD-landene samlet hadde en ledighet på 6,7 prosent i mars i år, mot 6,9 i desember i fjor. I USA var ledigheten på 5,7 prosent i mars i år, mot 5,8 prosent i desember 2001. I Sverige var ledigheten uendret på 5,2 prosent, mens ledigheten i Danmark sank til 4,1 prosent. Det viser tall fra OECD og Eurostat .

Sesongustert arbeidsledighet i utvalgte land, mars 2002. I prosent av arbeidsstyrken

Utførte ukeverk (av 37,5 timer) gikk opp med 23 000 fra tremånedersperioden fra november-januar til februar-april i år. På grunn av korreksjoner vi må gjøre for bevegelige helligdager, er disse tallene ekstra usikre.

I forkant av sesongjusteringen korrigerer vi for at enkelte fridager i ulik grad faller innenfor bestemte måneder de enkelte år. Andre påskedag var i april i 2002. Utførte ukeverk er derfor korrigert opp 111 000 før vi justerte for sesongvariasjon. Prekorreksjonen er foretatt slik at relativ endring i gjennomsnittlig arbeidstid fra november 2001 til april i år er som ett år tidligere. I april 2001 ble ukeverkene tilsvarende prekorrigert opp med 144 000.

Formålet med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi endringstall for den siste tremånedersperioden, som er renset for normale sesongsvingninger. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for mars gjennomsnittet av anslagene for februar, mars og april.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB