Sysselsetting og arbeidsledighet for personar 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivå og endringstall i 1 000 og i prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting og arbeidsledighet for personar 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivå og endringstall i 1 000 og i prosent
  Mars 20201 Endring fra februar til mars 20202 Endring fra desember 2019 til mars 20203
1Sesongjustert månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for mars.
3Endring i sesongjusterte tall fra desember 2019 til mars 2020.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt 2 756,7 9,1 -4,1
Sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka 2 066,9 -203,0 -210,2
Utførte ukeverk (a 37.5 timer) 1 852,2 -192,6 -197,4
Arbeidsledige 94,8 -12,6 -16,5
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken4 3,3 -0,5 -0,6
Registrerte ledige (Nav)5 290,1 228,2 227,0
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere5 298,9 224,1 222,4