Arbeidsløysa på 3,9 prosent

Publisert:

Justert for sesongvariasjonar låg arbeidsløysa på 3,9 prosent i desember. Det er uendra frå september.

Det sesongjusterte talet på arbeidslause var 110 000 i desember (målt som gjennomsnittet av perioden november-januar) ifølgje Arbeidskraftundersøkinga (AKU). Samanlikna med september (målt som gjennomsnittet av perioden august-oktober) var det inga endring i talet på arbeidslause.

Kvifor samanliknar vi med tala frå tre månader tilbake?

1 For å zoome inn i figuren: klikk på periodestart du ønsker å sjå nærmare på i figuren, held markøren inne og dra den gjennom ønsket tidsperiode.

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsløyse, sesongjustert Arbeidsløyse, trend
Des. 2006 2.9 2.8
Jan. 2007 2.8 2.7
Feb. 2007 2.7 2.63
Mar. 2007 2.6 2.57
Apr. 2007 2.5 2.53
Mai 2007 2.5 2.5
Jun. 2007 2.5 2.49
Jul. 2007 2.6 2.49
Aug. 2007 2.5 2.5
Sep. 2007 2.5 2.51
Okt. 2007 2.4 2.51
Nov. 2007 2.5 2.5
Des. 2007 2.5 2.48
Jan. 2008 2.5 2.47
Feb. 2008 2.5 2.48
Mar. 2008 2.4 2.51
Apr. 2008 2.4 2.56
Mai 2008 2.6 2.62
Jun. 2008 2.7 2.69
Jul. 2008 2.8 2.76
Aug. 2008 2.8 2.82
Sep. 2008 2.9 2.88
Okt. 2008 3.0 2.92
Nov. 2008 3.1 2.97
Des. 2008 3.1 3.01
Jan. 2009 3.1 3.06
Feb. 2009 3.0 3.11
Mar. 2009 3.1 3.16
Apr. 2009 3.2 3.2
Mai 2009 3.3 3.23
Jun. 2009 3.3 3.24
Jul. 2009 3.3 3.24
Aug. 2009 3.3 3.26
Sep. 2009 3.3 3.3
Okt. 2009 3.4 3.36
Nov. 2009 3.5 3.46
Des. 2009 3.6 3.56
Jan. 2010 3.6 3.66
Feb. 2010 3.9 3.74
Mar. 2010 3.8 3.78
Apr. 2010 3.9 3.81
Mai 2010 3.9 3.81
Jun. 2010 3.8 3.81
Jul. 2010 3.8 3.79
Aug. 2010 3.6 3.75
Sep. 2010 3.7 3.67
Okt. 2010 3.6 3.56
Nov. 2010 3.7 3.45
Des. 2010 3.5 3.34
Jan. 2011 3.4 3.28
Feb. 2011 3.2 3.27
Mar. 2011 3.3 3.3
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.38
Jun. 2011 3.4 3.39
Jul. 2011 3.4 3.38
Aug. 2011 3.4 3.37
Sep. 2011 3.5 3.37
Okt. 2011 3.5 3.39
Nov. 2011 3.5 3.42
Des. 2011 3.5 3.43
Jan. 2012 3.5 3.42
Feb. 2012 3.2 3.39
Mar. 2012 3.1 3.33
Apr. 2012 3.1 3.27
Mai 2012 3.2 3.22
Jun. 2012 3.2 3.2
Jul. 2012 3.2 3.22
Aug. 2012 3.2 3.27
Sep. 2012 3.3 3.34
Okt. 2012 3.4 3.41
Nov. 2012 3.6 3.49
Des. 2012 3.5 3.56
Jan. 2013 3.7 3.63
Feb. 2013 3.7 3.68
Mar. 2013 3.8 3.71
Apr. 2013 3.8 3.73
Mai 2013 3.7 3.73
Jun. 2013 3.6 3.72
Jul. 2013 3.7 3.71
Aug. 2013 3.8 3.69
Sep. 2013 3.8 3.69
Okt. 2013 3.7 3.69
Nov. 2013 3.8 3.69
Des. 2013 4.0 3.67
Jan. 2014 3.7 3.63
Feb. 2014 3.5 3.58
Mar. 2014 3.4 3.52
Apr. 2014 3.4 3.49
Mai 2014 3.3 3.48
Jun. 2014 3.5 3.52
Jul. 2014 3.6 3.59
Aug. 2014 3.8 3.67
Sep. 2014 3.8 3.74
Okt. 2014 3.9 3.82
Nov. 2014 3.8 3.9
Des. 2014 3.9 3.99
Jan. 2015 4.1 4.08
Feb. 2015 4.3 4.18
Mar. 2015 4.4 4.27
Apr. 2015 4.3 4.36
Mai 2015 4.5 4.45
Jun. 2015 4.7 4.52
Jul. 2015 4.6 4.6
Aug. 2015 4.6 4.68
Sep. 2015 4.5 4.75
Okt. 2015 4.6 4.81
Nov. 2015 4.8 4.84
Des. 2015 4.8 4.85
Jan. 2016 5.1 4.83
Feb. 2016 4.9 4.81
Mar. 2016 5.0 4.78
Apr. 2016 4.8 4.77
Mai 2016 4.8 4.78
Jun. 2016 4.8 4.8
Jul. 2016 4.8 4.8
Aug. 2016 4.8 4.78
Sep. 2016 4.7 4.71
Okt. 2016 4.7 4.61
Nov. 2016 4.5 4.51
Des. 2016 4.3 4.43
Jan. 2017 4.1 4.39
Feb. 2017 4.3 4.4
Mar. 2017 4.4 4.42
Apr. 2017 4.6 4.43
Mai 2017 4.5 4.4
Jun. 2017 4.3 4.32
Jul. 2017 4.1 4.2
Aug. 2017 4.1 4.09
Sep. 2017 4.0 4.02
Okt. 2017 3.9 3.98
Nov. 2017 4.0 3.97
Des. 2017 4.0 3.98
Jan. 2018 4.0 3.98
Feb. 2018 3.9 3.96
Mar. 2018 3.9 3.94
Apr. 2018 3.8 3.91
Mai 2018 3.9 3.88
Jun. 2018 3.9 3.86
Jul. 2018 3.9 3.84
Aug. 2018 4.0 3.82
Sep. 2018 3.9 3.79
Okt. 2018 4.0 3.76
Nov. 2018 3.7 3.72
Des. 2018 3.7 3.68
Jan. 2019 3.8 3.63
Feb. 2019 3.8 3.59
Mar. 2019 3.5 3.56
Apr. 2019 3.3 3.55
Mai 2019 3.4 3.58
Jun. 2019 3.6 3.64
Jul. 2019 3.8 3.72
Aug. 2019 3.7 3.79
Sep. 2019 3.9 3.85
Okt. 2019 3.8 3.89
Nov. 2019 4.0 3.91
Des. 2019 3.9 3.91

Vi ser samstundes at talet på registrerte arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar hos NAV gjekk ned med 2 000 personar i den same perioden.

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?

1  Desse tala er reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidende gjennomsnitt.Dei er ikkje korrigert for brota i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samenlignbare før og etter brota.

2 For å zoome inn i figuren: klikk på periodestart du ønsker å sjå nærmare på i figuren, held markøren inne og dra den gjennom ønsket tidsperiode.

Figur 2. Arbeidslause (AKU) og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak (NAV). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1000 personar

Arbeidslause (AKU) 15-74 år, sesongjustert Arbeidslause (AKU) 15-74 år, trend Registrerte arbeidslause + tiltak¹ før brot Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot i juli 2018 Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brot i nov. 2018
Des. 2006 71 69 64
Jan. 2007 69 67 61
Feb. 2007 67 65 60
Mars 2007 65 64 58
April 2007 63 63 57
Mai 2007 61 62 55
Juni 2007 63 62 56
Juli 2007 64 62 57
Aug. 2007 63 63 56
Sep. 2007 62 63 55
Okt. 2007 61 63 54
Nov. 2007 63 63 53
Des. 2007 63 63 52
Jan. 2008 63 63 50
Feb. 2008 63 63 50
Mars 2008 61 64 49
April 2008 62 66 49
Mai 2008 67 67 50
Juni 2008 71 69 51
Juli 2008 72 71 51
Aug. 2008 74 73 52
Sep. 2008 75 74 55
Okt. 2008 77 76 57
Nov. 2008 79 77 61
Des. 2008 79 78 65
Jan. 2009 81 79 70
Feb. 2009 79 81 75
Mars 2009 81 82 79
April 2009 83 83 83
Mai 2009 86 83 86
Juni 2009 85 84 87
Juli 2009 86 84 90
Aug. 2009 84 84 90
Sep. 2009 84 85 90
Okt. 2009 88 86 91
Nov. 2009 90 89 91
Des. 2009 94 92 91
Jan. 2010 93 94 93
Feb. 2010 100 96 93
Mars 2010 99 98 93
April 2010 100 98 94
Mai 2010 100 99 91
Juni 2010 100 99 91
Juli 2010 98 98 90
Aug. 2010 95 97 89
Sep. 2010 96 95 89
Okt. 2010 94 93 89
Nov. 2010 97 90 89
Des. 2010 91 87 88
Jan. 2011 89 86 88
Feb. 2011 83 85 87
Mars 2011 87 86 86
April 2011 89 87 84
Mai 2011 90 89 84
Juni 2011 89 89 84
Juli 2011 91 89 84
Aug. 2011 89 89 85
Sep. 2011 93 89 85
Okt. 2011 91 90 85
Nov. 2011 93 91 84
Des. 2011 92 91 84
Jan. 2012 93 91 83
Feb. 2012 86 90 83
Mars 2012 82 89 82
April 2012 82 87 82
Mai 2012 86 86 82
Juni 2012 86 85 84
Juli 2012 84 86 84
Aug. 2012 85 87 82
Sep. 2012 90 89 82
Okt. 2012 92 91 82
Nov. 2012 96 94 82
Des. 2012 95 96 82
Jan. 2013 98 97 82
Feb. 2013 99 99 82
Mars 2013 101 100 83
April 2013 102 101 84
Mai 2013 101 101 86
Juni 2013 98 101 86
Juli 2013 102 100 87
Aug. 2013 103 100 87
Sep. 2013 103 100 88
Okt. 2013 100 100 89
Nov. 2013 104 100 89
Des. 2013 108 99 89
Jan. 2014 101 98 89
Feb. 2014 96 97 90
Mars 2014 91 96 90
April 2014 93 95 88
Mai 2014 90 95 89
Juni 2014 95 96 88
Juli 2014 97 98 87
Aug. 2014 104 100 87
Sep. 2014 102 102 87
Okt. 2014 106 104 86
Nov. 2014 104 107 87
Des. 2014 108 109 87
Jan. 2015 114 112 87
Feb. 2015 119 115 88
Mars 2015 121 118 89
April 2015 119 121 90
Mai 2015 124 123 90
Juni 2015 129 125 92
Juli 2015 127 128 95
Aug. 2015 126 130 96
Sep. 2015 124 132 97
Okt. 2015 127 134 98
Nov. 2015 132 134 99
Des. 2015 132 135 99
Jan. 2016 142 134 101
Feb. 2016 137 133 101
Mars 2016 137 133 101
April 2016 134 132 100
Mai 2016 134 133 101
Juni 2016 133 133 102
Juli 2016 132 133 102
Aug. 2016 133 132 102
Sep. 2016 131 131 101
Okt. 2016 129 128 102
Nov. 2016 123 125 102
Des. 2016 117 122 100
Jan. 2017 113 121 100
Feb. 2017 118 121 99
Mars 2017 123 122 98
April 2017 126 122 97
Mai 2017 125 122 96
Juni 2017 120 119 95
Juli 2017 114 116 93
Aug. 2017 112 113 92
Sep. 2017 110 111 91
Okt. 2017 109 110 89
Nov. 2017 111 110 87
Des. 2017 112 110 87
Jan. 2018 111 111 84
Feb. 2018 107 110 84
Mars 2018 109 110 84
April 2018 107 109 83
Mai 2018 108 109 81
Juni 2018 108 108 80
Juli 2018 111 108 83
Aug. 2018 113 107 81
Sep. 2018 111 107 81
Okt. 2018 111 106 80
Nov. 2018 104 105 81
Des. 2018 103 104 81
Jan. 2019 107 102 80
Feb. 2019 107 101 79
Mars 2019 100 100 78
April 2019 93 100 77
Mai 2019 95 101 78
Juni 2019 102 103 78
Juli 2019 108 105 78
Aug. 2019 106 108 78
Sep. 2019 110 109 78
Okt. 2019 109 111 77
Nov. 2019 113 111 77
Des. 2019 110 112 76
Jan. 2020 75

Heller inga endring i sysselsettinga

Det sesongjusterte talet på sysselsette gjekk ned med 2 000 personar frå september til desember. Denne endringa er klart innanfor feilmarginen i AKU.

Figur 3. Sysselsette og arbeidsstyrken (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. 1 000 personar

Sysselsette, sesongjustert Sysselsette, trend Arbeidsstyrken, sesongjustert
Des. 2006 2392 2395 2462
Jan. 2007 2398 2400 2467
Feb. 2007 2405 2405 2472
Mars 2007 2407 2411 2472
April 2007 2414 2417 2477
Mai 2007 2424 2424 2485
Juni 2007 2432 2432 2496
Juli 2007 2443 2439 2507
Aug. 2007 2444 2447 2508
Sep. 2007 2454 2455 2516
Okt. 2007 2464 2463 2525
Nov. 2007 2474 2471 2537
Des. 2007 2481 2479 2545
Jan. 2008 2488 2487 2552
Feb. 2008 2496 2493 2559
Mars 2008 2500 2497 2561
April 2008 2501 2500 2563
Mai 2008 2502 2502 2569
Juni 2008 2505 2505 2575
Juli 2008 2512 2506 2584
Aug. 2008 2517 2508 2591
Sep. 2008 2510 2510 2584
Okt. 2008 2504 2511 2581
Nov. 2008 2504 2512 2584
Des. 2008 2511 2512 2591
Jan. 2009 2508 2511 2589
Feb. 2009 2510 2510 2589
Mars 2009 2511 2508 2592
April 2009 2511 2505 2594
Mai 2009 2505 2502 2591
Juni 2009 2502 2497 2587
Juli 2009 2497 2493 2583
Aug. 2009 2488 2489 2572
Sep. 2009 2485 2486 2570
Okt. 2009 2482 2484 2570
Nov. 2009 2480 2483 2570
Des. 2009 2483 2482 2577
Jan. 2010 2488 2482 2581
Feb. 2010 2486 2484 2586
Mars 2010 2481 2486 2580
April 2010 2480 2489 2579
Mai 2010 2495 2492 2595
Juni 2010 2504 2495 2604
Juli 2010 2505 2498 2603
Aug. 2010 2503 2501 2598
Sep. 2010 2501 2504 2597
Okt. 2010 2509 2508 2603
Nov. 2010 2508 2512 2605
Des. 2010 2512 2516 2604
Jan. 2011 2513 2521 2603
Feb. 2011 2520 2524 2604
Mars 2011 2526 2527 2613
April 2011 2533 2531 2622
Mai 2011 2534 2536 2623
Juni 2011 2540 2540 2628
Juli 2011 2541 2545 2631
Aug. 2011 2553 2549 2642
Sep. 2011 2552 2553 2645
Okt. 2011 2554 2556 2645
Nov. 2011 2557 2560 2650
Des. 2011 2564 2565 2656
Jan. 2012 2569 2570 2662
Feb. 2012 2574 2574 2660
Mars 2012 2579 2578 2661
April 2012 2586 2580 2668
Mai 2012 2581 2580 2667
Juni 2012 2577 2580 2663
Juli 2012 2576 2581 2661
Aug. 2012 2587 2582 2672
Sep. 2012 2594 2584 2684
Okt. 2012 2594 2586 2686
Nov. 2012 2590 2587 2686
Des. 2012 2588 2589 2683
Jan. 2013 2588 2590 2687
Feb. 2013 2593 2591 2692
Mars 2013 2596 2593 2697
April 2013 2594 2595 2695
Mai 2013 2592 2598 2693
Juni 2013 2601 2601 2699
Juli 2013 2609 2605 2710
Aug. 2013 2612 2608 2715
Sep. 2013 2610 2611 2713
Okt. 2013 2618 2611 2717
Nov. 2013 2613 2611 2717
Des. 2013 2609 2611 2717
Jan. 2014 2609 2612 2710
Feb. 2014 2612 2613 2708
Mars 2014 2626 2616 2717
April 2014 2626 2619 2719
Mai 2014 2632 2621 2722
Juni 2014 2621 2622 2716
Juli 2014 2626 2622 2723
Aug. 2014 2624 2622 2728
Sep. 2014 2624 2624 2727
Okt. 2014 2619 2626 2725
Nov. 2014 2631 2630 2736
Des. 2014 2640 2634 2748
Jan. 2015 2644 2636 2758
Feb. 2015 2639 2638 2758
Mars 2015 2637 2640 2758
April 2015 2645 2642 2763
Mai 2015 2649 2644 2772
Juni 2015 2639 2646 2768
Juli 2015 2637 2646 2764
Aug. 2015 2638 2646 2764
Sep. 2015 2641 2644 2765
Okt. 2015 2638 2643 2766
Nov. 2015 2634 2642 2766
Des. 2015 2645 2641 2778
Jan. 2016 2648 2642 2790
Feb. 2016 2645 2642 2782
Mars 2016 2640 2642 2777
April 2016 2637 2641 2771
Mai 2016 2635 2640 2769
Juni 2016 2638 2640 2771
Juli 2016 2641 2640 2773
Aug. 2016 2643 2640 2776
Sep. 2016 2648 2641 2780
Okt. 2016 2642 2641 2771
Nov. 2016 2632 2640 2755
Des. 2016 2634 2639 2751
Jan. 2017 2633 2639 2745
Feb. 2017 2641 2638 2759
Mars 2017 2640 2639 2762
April 2017 2641 2640 2767
Mai 2017 2645 2641 2769
Juni 2017 2638 2642 2758
Juli 2017 2644 2644 2758
Aug. 2017 2646 2647 2758
Sep. 2017 2655 2650 2765
Okt. 2017 2659 2655 2768
Nov. 2017 2652 2660 2763
Des. 2017 2655 2664 2766
Jan. 2018 2664 2669 2774
Feb. 2018 2679 2673 2787
Mars 2018 2680 2678 2789
April 2018 2681 2683 2787
Mai 2018 2689 2688 2798
Juni 2018 2698 2693 2806
Juli 2018 2700 2698 2810
Aug. 2018 2702 2702 2814
Sep. 2018 2704 2705 2815
Okt. 2018 2710 2707 2821
Nov. 2018 2708 2708 2812
Des. 2018 2704 2709 2807
Jan. 2019 2704 2710 2811
Feb. 2019 2712 2712 2819
Mars 2019 2719 2714 2819
April 2019 2718 2716 2810
Mai 2019 2712 2719 2807
Juni 2019 2724 2722 2826
Juli 2019 2730 2725 2838
Aug. 2019 2744 2728 2850
Sep. 2019 2736 2730 2847
Okt. 2019 2730 2732 2839
Nov. 2019 2733 2735 2846
Des. 2019 2734 2737 2844

Om vi ser på heile året samla sett så finn vi at arbeidsløysa i 2019 har variert frå 3,3 prosent på det lågaste til 4,0 på det høgste. Minimum og maksimum for sysselsettinga for den same perioden har ei rørsle frå 2 704 000 til 2 744 000 personar.

Sjå den kvartalsvise arbeidskraftundersøkinga for kvartalstal som ikkje er sesongjusterte, men som har fordelingar etter mange fleire variablar, til dømes kjønn, alder, arbeidstid og yrke.

Ny forordning for AKU trer i kraft januar 2021

Før årsskiftet vedtok EU-parlamentet ei ny forordning for integrert europeisk sosialstatistikk som også Noreg har slutta seg til. Den nye forordninga trer i kraft frå 2021. Forordninga har som formål å auke relevansen til sosialstatistikk gjennom ei betre samordning av variablar på tvers av eksisterande statistikkar og på tvers av land. I innleiinga til forordninga vert det framheva at betre og meir samordna statistikk på dette området er grunnlaget for berekraftig utvikling, jobbskaping, innsats mot fattigdom, og likebehandling.

Den nye rammeverksforordninga inneber nokre endringar i dei einskilde statistikkane. Dei viktigaste endringane i Arbeidskraftundersøkinga er at aldersgruppa blir utvida frå 15 – 74 år i dag til 15 – 89 år frå 2021. Vidare vil informasjon om lønn og om hushald kome til som ny informasjon. I den nye rammeverksforordninga ligg det òg nye krav til aktualitet. For Noreg betyr det spesielt endringar i dei månadsvise arbeidsløysetala. Utviklinga av ny månadsvis statistikk vil likevel ta ein del tid og vil ikkje kome samtidig med dei andre endringane i kvartalsvis AKU.

Faktaside

Kontakt