Arbeidsløysa på 3,8 prosent

Publisert:

Justert for sesongvariasjonar var det 106 000 arbeidsledige i november. Det tilsvarte 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå august.

Det var 7 000 færre arbeidslause i november (gjennomsnitt oktober-desember) enn i august (gjennomsnitt juli-september), justert for sesongvariasjonar viser Arbeidskraftundersøkinga (AKU). Nedgangen er innanfor feilmarginen i AKU.

Kvifor samanliknar vi med tala frå tre månader tilbake?

Figur 1. Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av arbeidsstyrken

Sesongjustert Trend
Nov. 2006 2.8 2.92
Des. 2006 2.9 2.8
Jan. 2007 2.8 2.7
Feb. 2007 2.7 2.63
Mars 2007 2.6 2.57
Apr. 2007 2.5 2.53
Mai 2007 2.5 2.5
Juni 2007 2.5 2.49
Juli 2007 2.5 2.49
Aug. 2007 2.5 2.5
Sep. 2007 2.5 2.51
Okt. 2007 2.4 2.51
Nov. 2007 2.5 2.5
Des. 2007 2.5 2.48
Jan. 2008 2.5 2.47
Feb. 2008 2.5 2.48
Mars 2008 2.4 2.51
Apr. 2008 2.4 2.56
Mai 2008 2.6 2.62
Juni 2008 2.8 2.69
Juli 2008 2.8 2.76
Aug. 2008 2.8 2.82
Sep. 2008 2.9 2.88
Okt. 2008 3.0 2.92
Nov. 2008 3.1 2.97
Des. 2008 3.1 3.01
Jan. 2009 3.1 3.06
Feb. 2009 3.0 3.11
Mars 2009 3.1 3.16
Apr. 2009 3.2 3.2
Mai 2009 3.3 3.23
Juni 2009 3.3 3.24
Juli 2009 3.3 3.24
Aug. 2009 3.3 3.26
Sep. 2009 3.3 3.3
Okt. 2009 3.4 3.36
Nov. 2009 3.5 3.46
Des. 2009 3.6 3.56
Jan. 2010 3.6 3.66
Feb. 2010 3.9 3.74
Mars 2010 3.8 3.78
Apr. 2010 3.9 3.81
Mai 2010 3.8 3.81
Juni 2010 3.8 3.81
Juli 2010 3.8 3.79
Aug. 2010 3.6 3.75
Sep. 2010 3.7 3.67
Okt. 2010 3.6 3.56
Nov. 2010 3.7 3.45
Des. 2010 3.5 3.34
Jan. 2011 3.4 3.28
Feb. 2011 3.2 3.27
Mars 2011 3.3 3.3
Apr. 2011 3.4 3.34
Mai 2011 3.4 3.37
Juni 2011 3.4 3.39
Juli 2011 3.4 3.38
Aug. 2011 3.4 3.37
Sep. 2011 3.5 3.37
Okt. 2011 3.5 3.39
Nov. 2011 3.5 3.42
Des. 2011 3.5 3.43
Jan. 2012 3.5 3.42
Feb. 2012 3.2 3.38
Mars 2012 3.1 3.33
Apr. 2012 3.1 3.26
Mai 2012 3.2 3.22
Juni 2012 3.2 3.2
Juli 2012 3.2 3.22
Aug. 2012 3.2 3.27
Sep. 2012 3.3 3.34
Okt. 2012 3.4 3.42
Nov. 2012 3.6 3.49
Des. 2012 3.5 3.56
Jan. 2013 3.7 3.63
Feb. 2013 3.7 3.68
Mars 2013 3.8 3.71
Apr. 2013 3.8 3.73
Mai 2013 3.7 3.73
Juni 2013 3.6 3.72
Juli 2013 3.7 3.7
Aug. 2013 3.8 3.69
Sep. 2013 3.8 3.69
Okt. 2013 3.7 3.69
Nov. 2013 3.8 3.69
Des. 2013 4.0 3.67
Jan. 2014 3.7 3.63
Feb. 2014 3.5 3.57
Mars 2014 3.4 3.52
Apr. 2014 3.4 3.48
Mai 2014 3.3 3.47
Juni 2014 3.5 3.51
Juli 2014 3.6 3.58
Aug. 2014 3.8 3.67
Sep. 2014 3.8 3.75
Okt. 2014 3.9 3.83
Nov. 2014 3.8 3.91
Des. 2014 3.9 3.99
Jan. 2015 4.1 4.08
Feb. 2015 4.3 4.16
Mars 2015 4.4 4.25
Apr. 2015 4.3 4.34
Mai 2015 4.4 4.41
Juni 2015 4.7 4.49
Juli 2015 4.6 4.57
Aug. 2015 4.6 4.66
Sep. 2015 4.5 4.75
Okt. 2015 4.6 4.82
Nov. 2015 4.8 4.86
Des. 2015 4.8 4.87
Jan. 2016 5.1 4.85
Feb. 2016 4.9 4.81
Mars 2016 4.9 4.77
Apr. 2016 4.8 4.75
Mai 2016 4.8 4.76
Juni 2016 4.8 4.78
Juli 2016 4.8 4.78
Aug. 2016 4.8 4.75
Sep. 2016 4.8 4.69
Okt. 2016 4.7 4.6
Nov. 2016 4.5 4.5
Des. 2016 4.3 4.43
Jan. 2017 4.1 4.39
Feb. 2017 4.3 4.39
Mars 2017 4.4 4.41
Apr. 2017 4.5 4.4
Mai 2017 4.4 4.36
Juni 2017 4.3 4.28
Juli 2017 4.2 4.19
Aug. 2017 4.1 4.1
Sep. 2017 4.0 4.03
Okt. 2017 4.0 4
Nov. 2017 4.1 3.99
Des. 2017 4.1 3.99
Jan. 2018 4.0 3.98
Feb. 2018 3.9 3.97
Mars 2018 3.9 3.94
Apr. 2018 3.7 3.92
Mai 2018 3.8 3.9
Juni 2018 3.8 3.89
Juli 2018 4.0 3.88
Aug. 2018 4.0 3.86
Sep. 2018 4.0 3.83
Okt. 2018 4.0 3.81
Nov. 2018 3.8 3.78

Brott i tala for registrerte ledige

I november 2018 tok NAV i bruk ei ny løysing for registrering av arbeidssøkarar, som gjer at dei kjem raskare inn i registeret og statistikken til NAV. SSB sesongjusterer tall frå NAV etter same metode som tidlegare.

Nærmare om brotta 

I tillegg til ny løysing for registrering av arbeidssøkarar starta NAV i juli også med SMS-påminningar til arbeidslause om å sende meldekort dersom dei framleis var arbeidssøkarar. Regelverket for arbeidsavklaringspengar blei også endra frå og med 2018. Ein kan nå mota arbeidsavklaringspengar i inntil 6 månader som arbeidsledig, mot tidlegare 3 månader.

SSB sesongjusterer tal frå NAV over registrerte heilt ledige og registrerte heilt ledige pluss ordinære tiltaksdeltakarar separat for menn og kvinner over/under 24 år. Dette er same metode som tidlegare. Sesongjusterte tal som SSB presenterer for registrerte ledige er ikkje korrigert for brott. Når ein får fleire observasjonar vil grunnlaget for eventuell korrigering bli betre. Tal før og etter brottet er derfor ikkje direkte samanliknbare.

For meir informasjon om NAV si handtering av brottet, sjå NAV sin uttale 

1 Desse tala er reine månadsvise tal, ikkje tremånaders glidende gjennomsnitt.Dei er ikkje korrigert for brotta i 2018, og NAV-tala er derfor ikkje samenlignbare før og etter brotta.

Figur 2. Arbeidslause (AKU), registrerte arbeidslause og registrerte arbeidslause pluss arbeidsmarknadstiltak. Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt

Arbeidslause (AKU) 15-74 år Registrerte arbeidslause + tiltak¹ før brott Registrerte arbeidslause + tiltak¹ etter brott Arbeidsledige, trend
Nov. 2006 69 66 72
Des. 2006 71 64 69
Jan. 2007 69 61 67
Feb. 2007 67 60 65
Mars 2007 65 58 64
Apr. 2007 63 57 63
Mai 2007 61 55 62
Juni 2007 63 56 62
Juli 2007 64 57 62
Aug. 2007 63 56 63
Sep. 2007 62 55 63
Okt. 2007 61 54 63
Nov. 2007 63 53 63
Des. 2007 64 52 63
Jan. 2008 63 50 63
Feb. 2008 63 50 63
Mars 2008 61 49 64
Apr. 2008 62 49 66
Mai 2008 67 50 67
Juni 2008 71 51 69
Juli 2008 72 51 71
Aug. 2008 74 52 73
Sep. 2008 75 55 74
Okt. 2008 77 57 76
Nov. 2008 79 61 77
Des. 2008 79 65 78
Jan. 2009 81 70 79
Feb. 2009 79 75 81
Mars 2009 81 79 82
Apr. 2009 83 83 83
Mai 2009 86 86 83
Juni 2009 85 87 84
Juli 2009 86 90 84
Aug. 2009 84 90 84
Sep. 2009 84 90 85
Okt. 2009 88 91 86
Nov. 2009 90 91 89
Des. 2009 94 91 92
Jan. 2010 93 93 94
Feb. 2010 100 93 96
Mars 2010 99 93 98
Apr. 2010 100 94 99
Mai 2010 100 91 99
Juni 2010 100 91 99
Juli 2010 98 90 98
Aug. 2010 95 89 97
Sep. 2010 96 89 95
Okt. 2010 94 89 93
Nov. 2010 97 89 90
Des. 2010 92 88 87
Jan. 2011 89 88 86
Feb. 2011 83 87 85
Mars 2011 87 86 86
Apr. 2011 89 84 87
Mai 2011 90 84 89
Juni 2011 89 84 89
Juli 2011 91 84 89
Aug. 2011 89 85 89
Sep. 2011 93 85 89
Okt. 2011 91 85 90
Nov. 2011 93 84 91
Des. 2011 92 84 91
Jan. 2012 93 83 91
Feb. 2012 86 83 90
Mars 2012 82 82 89
Apr. 2012 82 82 87
Mai 2012 85 82 86
Juni 2012 86 84 85
Juli 2012 84 84 86
Aug. 2012 85 82 87
Sep. 2012 90 82 89
Okt. 2012 92 82 91
Nov. 2012 96 82 94
Des. 2012 95 82 96
Jan. 2013 98 82 97
Feb. 2013 99 82 99
Mars 2013 101 83 100
Apr. 2013 101 84 100
Mai 2013 101 86 101
Juni 2013 98 86 100
Juli 2013 101 87 100
Aug. 2013 103 87 100
Sep. 2013 103 88 100
Okt. 2013 100 89 100
Nov. 2013 105 89 100
Des. 2013 108 89 99
Jan. 2014 101 89 98
Feb. 2014 96 90 97
Mars 2014 91 90 95
Apr. 2014 93 88 94
Mai 2014 89 89 94
Juni 2014 94 88 95
Juli 2014 97 87 97
Aug. 2014 103 87 100
Sep. 2014 103 87 102
Okt. 2014 106 87 105
Nov. 2014 105 87 107
Des. 2014 108 87 110
Jan. 2015 114 87 112
Feb. 2015 118 88 115
Mars 2015 120 89 117
Apr. 2015 118 90 120
Mai 2015 123 90 122
Juni 2015 129 92 124
Juli 2015 127 95 127
Aug. 2015 126 96 129
Sep. 2015 124 97 132
Okt. 2015 128 98 134
Nov. 2015 133 99 135
Des. 2015 133 99 135
Jan. 2016 142 101 135
Feb. 2016 137 101 133
Mars 2016 137 101 132
Apr. 2016 132 100 132
Mai 2016 132 101 132
Juni 2016 132 102 132
Juli 2016 132 102 133
Aug. 2016 133 102 132
Sep. 2016 132 101 130
Okt. 2016 130 102 127
Nov. 2016 125 102 124
Des. 2016 118 101 122
Jan. 2017 114 100 121
Feb. 2017 118 99 121
Mars 2017 122 98 122
Apr. 2017 124 96 121
Mai 2017 122 96 120
Juni 2017 118 94 118
Juli 2017 115 93 116
Aug. 2017 112 92 113
Sep. 2017 111 91 111
Okt. 2017 110 90 111
Nov. 2017 113 88 111
Des. 2017 113 87 111
Jan. 2018 112 84 111
Feb. 2018 107 84 110
Mars 2018 108 83 110
Apr. 2018 104 83 109
Mai 2018 106 80 109
Juni 2018 107 80 109
Juli 2018 112 83 109
Aug. 2018 113 82 108
Sep. 2018 112 81 108
Okt. 2018 112 80 107
Nov. 2018 106 81 107
Des. 2018 81

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?

Auke i sysselsettinga gjennom året

Det sesongjusterte talet på sysselsette var 6 000 høgare i november (gjennomsnitt oktober–desember) enn i august (gjennomsnitt juli–september). Denne endringa er også innanfor feilmarginen.

I løpet av det siste året har delen av befolkninga som er sysselsette auka frå 66,7 til 67,7 prosent.

Figur 3. Sysselsette og Arbeidsstyrken (AKU). Sesongjusterte tal og trend. Tremånaders glidande gjennomsnitt

Sysselsette, Sesongjustert Sysselsette, Trend Arbeidsstyrken, sesongjustert
Nov. 2006 2389 2390 2458
Des. 2006 2392 2395 2462
Jan. 2007 2398 2400 2467
Feb. 2007 2405 2405 2472
Mars 2007 2407 2411 2472
Apr. 2007 2414 2417 2477
Mai 2007 2424 2424 2485
Juni 2007 2432 2432 2496
Juli 2007 2443 2439 2507
Aug. 2007 2444 2447 2508
Sep. 2007 2454 2455 2516
Okt. 2007 2464 2463 2525
Nov. 2007 2474 2471 2537
Des. 2007 2481 2479 2545
Jan. 2008 2489 2486 2552
Feb. 2008 2496 2492 2559
Mars 2008 2500 2497 2561
Apr. 2008 2501 2500 2563
Mai 2008 2502 2502 2569
Juni 2008 2505 2504 2575
Juli 2008 2512 2506 2584
Aug. 2008 2517 2508 2591
Sep. 2008 2510 2510 2584
Okt. 2008 2504 2511 2581
Nov. 2008 2504 2512 2584
Des. 2008 2511 2512 2591
Jan. 2009 2508 2511 2589
Feb. 2009 2510 2510 2589
Mars 2009 2511 2508 2592
Apr. 2009 2511 2505 2594
Mai 2009 2505 2502 2591
Juni 2009 2502 2497 2587
Juli 2009 2497 2493 2583
Aug. 2009 2488 2489 2572
Sep. 2009 2485 2486 2570
Okt. 2009 2482 2484 2570
Nov. 2009 2480 2483 2570
Des. 2009 2483 2482 2577
Jan. 2010 2488 2483 2581
Feb. 2010 2486 2484 2586
Mars 2010 2481 2486 2580
Apr. 2010 2479 2489 2579
Mai 2010 2494 2492 2594
Juni 2010 2504 2495 2603
Juli 2010 2505 2498 2603
Aug. 2010 2503 2501 2598
Sep. 2010 2501 2504 2597
Okt. 2010 2509 2508 2603
Nov. 2010 2508 2512 2605
Des. 2010 2512 2516 2604
Jan. 2011 2513 2520 2603
Feb. 2011 2520 2524 2604
Mars 2011 2526 2527 2613
Apr. 2011 2532 2531 2621
Mai 2011 2534 2535 2623
Juni 2011 2540 2540 2628
Juli 2011 2541 2545 2631
Aug. 2011 2554 2549 2643
Sep. 2011 2552 2553 2645
Okt. 2011 2554 2556 2645
Nov. 2011 2558 2560 2650
Des. 2011 2564 2564 2656
Jan. 2012 2569 2569 2662
Feb. 2012 2574 2574 2660
Mars 2012 2579 2578 2661
Apr. 2012 2586 2580 2667
Mai 2012 2581 2580 2667
Juni 2012 2577 2580 2663
Juli 2012 2576 2581 2661
Aug. 2012 2587 2582 2672
Sep. 2012 2595 2584 2684
Okt. 2012 2594 2586 2687
Nov. 2012 2590 2588 2686
Des. 2012 2588 2589 2683
Jan. 2013 2588 2590 2687
Feb. 2013 2593 2591 2691
Mars 2013 2596 2593 2697
Apr. 2013 2594 2595 2695
Mai 2013 2592 2598 2693
Juni 2013 2601 2601 2699
Juli 2013 2609 2605 2710
Aug. 2013 2613 2609 2716
Sep. 2013 2610 2611 2713
Okt. 2013 2618 2612 2718
Nov. 2013 2613 2611 2718
Des. 2013 2609 2611 2717
Jan. 2014 2609 2611 2709
Feb. 2014 2612 2613 2707
Mars 2014 2626 2616 2717
Apr. 2014 2626 2619 2719
Mai 2014 2631 2621 2721
Juni 2014 2621 2621 2715
Juli 2014 2626 2621 2723
Aug. 2014 2624 2622 2728
Sep. 2014 2625 2623 2728
Okt. 2014 2619 2626 2726
Nov. 2014 2632 2630 2737
Des. 2014 2640 2633 2748
Jan. 2015 2644 2636 2757
Feb. 2015 2638 2638 2757
Mars 2015 2637 2639 2757
Apr. 2015 2644 2641 2762
Mai 2015 2648 2643 2770
Juni 2015 2638 2645 2767
Juli 2015 2637 2646 2764
Aug. 2015 2639 2646 2765
Sep. 2015 2641 2644 2766
Okt. 2015 2639 2643 2767
Nov. 2015 2635 2642 2768
Des. 2015 2645 2641 2778
Jan. 2016 2647 2641 2790
Feb. 2016 2644 2641 2781
Mars 2016 2639 2641 2776
Apr. 2016 2636 2640 2768
Mai 2016 2634 2640 2766
Juni 2016 2637 2639 2769
Juli 2016 2642 2640 2774
Aug. 2016 2644 2640 2777
Sep. 2016 2649 2641 2782
Okt. 2016 2643 2641 2773
Nov. 2016 2633 2640 2758
Des. 2016 2635 2638 2753
Jan. 2017 2632 2637 2745
Feb. 2017 2639 2636 2756
Mars 2017 2638 2637 2760
Apr. 2017 2640 2638 2764
Mai 2017 2643 2640 2766
Juni 2017 2638 2642 2756
Juli 2017 2644 2644 2759
Aug. 2017 2648 2647 2761
Sep. 2017 2655 2651 2767
Okt. 2017 2659 2655 2769
Nov. 2017 2654 2660 2767
Des. 2017 2655 2665 2769
Jan. 2018 2662 2669 2774
Feb. 2018 2677 2674 2784
Mars 2018 2678 2678 2787
Apr. 2018 2680 2683 2784
Mai 2018 2687 2688 2793
Juni 2018 2697 2692 2804
Juli 2018 2701 2697 2812
Aug. 2018 2704 2701 2817
Sep. 2018 2704 2704 2817
Okt. 2018 2710 2708 2822
Nov. 2018 2710 2711 2816
 

Sjå den kvartalsvise arbeidkraftundersøkinga for kvartalstal som ikkje er sesongjusterte, men har fordelingar etter kjønn, alder, arbeidstid m.v.

Faktaside