397629
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/sts/aar
397629
statistikk
2020-08-31T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Svalbard
no
sts, Næringer på Svalbard, omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifterVirksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
true

Næringer på Svalbard2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
ÅrsverkOmsetning (1 000 kr)
2019Prosentvis endring fra foregående år2019Prosentvis endring fra foregående år
Svalbard i alt1 618,1-2,63 645 4054,4
Bergverksdrift og utvinning96,5-32,3152 495-5,3
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet60,34,0249 15921,7
Bygge- og anleggsvirksomhet221,221,3648 44910,3
Varehandel, reparasjon av motorvogner120,27,2393 7219,5
Transport og lagring117,123,5457 41153,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet240,4-12,2371 263-9,4
Informasjon og kommunikasjon65,88,0677 75110,2
Omsetning og drift av fast eiendom6,3-43,292 4941,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting70,14,551 18423,1
Forretningsmessig tjenesteyting174,2-3,8336 052-1,7
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning101,2-15,730 511-84,5
Undervisning166,30,764 2513,5
Helse- og sosialtjenester64,87,314 1587,3
Kultur, underholdning og fritid103,1-16,3101 129-4,0
Annen tjenesteyting10,720,25 3773,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB