Flest menn starter foretak, men kvinnene følger etter

Publisert:

Kvinner står for en større andel av nyetableringer av enkeltpersonforetak enn aksjeselskap. For begge selskapsformer er det antydning til vekst i kvinneandelen blant etablerere.

Kvinneandelen blant etablerere av nye foretak er minst for aksjeselskap og størst for enkeltpersonforetak, viser statistikken Etablerere i næringslivet .

Kvinner utgjør en økende andel av etablererne og kvinneandelen nærmer seg nå 40 prosent for enkeltpersonforetak. For aksjeselskaper har andelen kvinnelige etablerere vist en ganske jevn, men beskjeden økning siden 2004, og ligger nå på nærmere 20 prosent. Menn står bak oppstarten av om lag 60 prosent av personlig eide foretak og 80 prosent av aksjeselskapene i Norge.

Figur 1. Andel kvinnelige etablerere etter år og organisasjonsform

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ansvarlig selskap 24.7 24.2 25.6 30.1 30.3 27.3 28.4 29.7 27.5 30.2 33.1 23.3
Selskap med delt ansvar (DA) 21.8 24.4 24.8 23.8 26.0 26.3 23.1 27.1 24.5 26.2 27.6 31.1
Enkeltpersonforetak 33.4 34.6 34.1 33.5 34.5 35.6 35.6 35.4 36.3 37.4 38.3 38.6
Aksjeselskap (AS) 17.1 18.0 16.6 16.8 17.9 18.4 17.8 18.3 20.0 19.4 20.2 19.7

Det å stifte aksjeselskap innebærer risikoavlastning for etablereren. At andelen kvinnelige etablerere er så mye lavere for nystartede aksjeselskap enn for enkeltpersonforetak kunne indikere at kvinnelige gründere velger sikrere forretningsstrategier, men kan også ha andre forklaringer.

Kvinner er også underrepresentert i styre og ledelse av norske aksjeselskaper.

Fall i andel unge kvinner som etablerer aksjeselskap

Når det gjelder aksjeselskaper ser vi et ganske markert fall i kvinneandelen for de aller yngste etablererne. Denne gruppen er imidlertid fåtallig, og vekst i kvinneandelen i den typisk yrkesaktive fasen av livet bidrar til en økning av den totale andelen kvinnelige etablerere.

Rapport om likestilling: Flere kvinnelige ledere

Figur 2. Aksjeselskaper. Andel kvinnelige etablerere etter år og alder

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
16-24 år 29.5 27.5 30.0 23.7 29.7 25.5 24.7 21.3 23.9 22.1 23.5 19.9
25-44 år 18.7 19.2 17.6 17.9 19.1 19.5 18.9 19.9 20.9 20.7 21.6 21.4
45-66 år 13.7 15.5 14.2 14.5 15.3 16.6 15.8 16.2 18.6 17.9 18.5 18.1
67 år eller eldre 15.4 17.9 15.5 16.1 15.7 13.1 15.4 15.6 15.7 12.5 13.2 13.2

For personlig eide foretak er det vekst i kvinneandelen for alle aldersgrupper unntatt de eldste, men her er det forholdsvis få observasjoner. 

Figur 3. Personlig eide foretak. Andel kvinnelige etablerere etter år og alder

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
16-24 år 26.6 28.0 28.0 27.2 28.4 28.0 28.5 30.8 33.6 36.1 36.8 35.8
25-44 år 32.8 34.0 34.0 33.5 35.1 36.6 36.3 36.8 37.3 38.3 39.8 40.6
45-66 år 30.7 32.5 33.0 33.3 33.5 33.9 34.0 33.1 34.3 34.9 35.6 36.2
67 år eller eldre 17.8 20.5 18.3 19.2 21.4 21.0 16.8 18.3 18.1 23.9 19.2 19.7

Noe lavere andel kvinnelige etablerere i de største foretakene

Figur 4 viser andelen kvinnelige etablerere etter størrelsen på det etablerte foretaket. For aksjeselskaper er det en tendens til noe lavere andel kvinnelige etablerere i de største foretakene, mens kvinneandelen ligger stabilt på et høyere nivå for personlig eide foretak, uansett størrelse.

1 Det er få observasjoner av nyetablerte personlig eide foretak med mer enn 5 ansatte. Disse kategoriene er derfor utelatt.

Figur 4. Andel kvinnelige etablerere etter antall ansatte i foretaket. Gjennomsnitt 2008-15

ANS, DA, ENK AS
Ingen ansatte 35.7 18.1
1-4 ansatte 33.3 22.3
5-9 ansatte 21.3
10-19 ansatte 16.5
20-49 ansatte 14.7

 

Kontakt