375902_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stvareh/aar
375902
statistikk
2019-04-11T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stvareh, Varehandel, strukturstatistikk, butikkhandel, detaljhandel, engroshandel, agenturhandel, foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, lønnskostnader, bruttoinvesteringer, næringsfordeling, motorvogner, motorsyklerVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Varehandel, strukturstatistikk2017

Innhold

Publisert:

Tall for netthandel i næringsområde 47 Detaljhandel publiseres fra 11. april 2019 i statistikkbanktabellene 07916 og 07920

Fra og med 5. november 2019 vil ‘Varehandel, strukturstatistikk’ bli publisert i statistikken ‘Næringenes økonomiske utvikling’.

Strukturstatistikk for varehandel, næring 45-47. Endelige tall
2017Endring i prosent
2016 - 20172013 - 2017
Foretak
Antall foretak49 343-1,8-2,4
Antall sysselsatte390 3611,56,4
Omsetning (mill. kr)1 649 140,55,315,4
Bearbeidingsverdi (mill. kr)222 366,42,912,2
Brutto driftsresultat (mill. kr)60 645,70,513,9
 
Bedrifter
Antall bedrifter65 329-0,9-0,6
Antall sysselsatte391 6341,16,1
Omsetning (mill. kr)1 695 944,84,916,5
Lønnskostnader (mill. kr)163 201,53,011,1
Brutto investeringer (mill. kr)12 914,36,319,3