269263
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/stbygganl/aar-forelopige
269263
Stabil vekst i bygg og anlegg
statistikk
2016-11-02T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
stbygganl, Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, byggevirksomhet, foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, bruttoinvesteringer, lønnskostnader, næringer (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging), foretaksstørrelse, nystartede foretak, opphørte foretak, oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhetBygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
true

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk2015, foreløpige tall

Foreløpige tall har færre variabler enn endelige tall. Les mer i Om statistikken.

Innhold

Publisert:

Stabil vekst i bygg og anlegg

Foretakene i bygg og anlegg omsatte for 482 milliarder kroner i 2015, ifølge foreløpige tall. Det er en økning på 5,7 prosent fra 2014.

Strukturstatistikk for Bygge- og anleggsvirksomhet. Foreløpige tall
Foreløpige tallEndelige tall
20152014
1Merverdiavgift er ikke inkludert
Næringsområde F (næring 41-43)
Antall foretak56 55355 150
Antall sysselsatte229 922225 776
Omsetning (Mill. kr)1482 416,0456 315,6
Figur Bygge- og anleggsvirksomhet, 2015*. Klikk på bildet for større versjon.

Foretakene i bygg og anlegg hadde en samlet omsetning på 482 milliarder kroner i 2015, noe som er en vekst på 5,7 prosent fra året før. Veksten i 2014 og 2013 lå på samme nivå med henholdsvis 5,7 og 5,4 prosent. Det er imidlertid noe større variasjon mellom de ulike næringene. Innen «oppføring av bygninger» var økningen på 6,7 prosent i 2015 mot 4,4 prosent i 2014, mens «anleggsvirksomhet» og «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» hadde en økning på henholdsvis 14,3 og 2,8 prosent i 2015 mot 13,9 og 6,6 prosent i 2014.

Det var totalt 56 553 foretak med bygg og anlegg som hovednæring i 2015. Det er en økning på 1 403 foretak, eller 2,5 prosent, fra 2014. Sysselsettingen i bransjen hadde en økning på 1,8 prosent i 2015 og utgjorde dermed i underkant av 230 000 personer. Flest sysselsatte finner man innen «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» med omtrent 131 500 personer eller 57,2 prosent av de ansatte i bransjen. Størst omsetning i 2015 kan ses innen «oppføring av bygninger». Næringen utgjør 50,9 prosent av hele bygge- og anleggsvirksomheten og omsatte for 246 milliarder kroner.

Nytt datagrunnlag for sysselsettingÅpne og lesLukk

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Avvik mellom foreløpige og endelige tallÅpne og lesLukk

For 2013 var omsetning, sysselsetting og antall foretak henholdsvis 0,4, 0,1 og 0,1 prosent lavere ved publisering av endelige tall enn ved foreløpige tall. 

For 2014 var omsetning og antall foretak henholdsvis 0,2 og 0,1 prosent lavere ved publisering av endelige tall enn ved foreløpige tall, mens det ved sysselsetting var en økning på 1,3 prosent fra foreløpige til endelige tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB