436015_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
436015
statistikk
2021-06-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
true

Varehandelsindeksenmai 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering: