2808
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/detinv/arkiv
2808
Fortsatt mindre investeringer i detaljhandelen
statistikk
2009-06-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
detinv, Investeringsindeks for detaljhandel, verdiindeks, varehandel, butikker, utførte investeringer, driftsmidler, maskiner og inventar, biler og transportmidler, nybygg og rehabiliteringVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Investeringsindeks for detaljhandel1. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt mindre investeringer i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene investerte for 4,2 prosent mindre i 1. kvartal 2009 sammenlignet med samme periode året før.

Detaljhandel, investeringsstatistikk. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2009. Verdiindeks. 2005=100

Mens investeringene i nybygg og rehabilitering gikk ned med 20,2 prosent fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009, holdt investeringene i maskiner og inventar seg på omtrent samme nivå. I samme periode investerte detaljhandelsbedriftene 16,8 prosent mer i biler og transportmidler.

Forventer nedgang i 2. kvartal

Foreløpige tall anslår at investeringene i detaljhandelen blir 20,5 prosent lavere i 2. kvartal i år enn i 2. kvartal i fjor. For de to første kvartalene i år forventes en samlet nedgang i investeringer på 13,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks. 2005=100
  Utførte investeringer 2007 Utførte investeringer 2008 Endring i prosent 2007-2008 Utførte investeringer
4. kvartal 2007
Utførte investeringer
1. kvartal 2008
Utførte investeringer
4. kvartal 2008
Utførte investeringer
1. kvartal 2009
Endring i prosent Antatte investeringer
2. kvartal 2009
  4. kvartal 2008-
1. kvartal 2009
1. kvartal 2008-
1. kvartal 2009
Investeringer i detaljhandel, unntatt med motorvogner og drivstoff til motorvogner   106,4   109,2 2,6   126,9 93,3   124,0 89,4 -27,9 -4,2 92,9
Investeringer i maskiner og inventar  127,7  126,0 -1,4  159,3  109,5  145,2  110,9 -23,6 1,3  
Investeringer i biler og transportmidler  104,7 83,2 -20,6  115,3 72,2 64,8 84,3 30,1 16,8  
Investeringer i nybygg og rehabilitering 73,7 87,1 18,1 78,4 71,4  100,3 57,0 -43,2 -20,2  

Om næringen

Næringen detaljhandel, unntatt handel med motorkjøretøyer og motorsykler, reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk, omsatte i 2007 for 322,7 milliarder kroner, viser tidligere publiserte tall fra strukturstatistikk for varehandel , 2007. Antallet sysselsatte utgjorde 199 633 personer, mens antallet bedrifter var 37 523. Nettoinvesteringer for disse bedriftene var på 7,4 milliarder kroner i 2007.

Datagrunnlag

Statistisk sentralbyrå mottar investeringsdata i kronebeløp fra et utvalg bestående av om lag 10 300 bedrifter i næringen. Statistikken omfatter kun investeringer som bedriftene selv bekoster. Investeringer utført av eiendomsbedrifter som leier ut lokaler, er ikke inkludert.

Viktig melding: overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen for detaljhandelen er at bensinstasjonene nå er blitt en del av næringen. Den kvartalsvise investeringsstatistikken for detaljhandelen er likevel lite berørt av endringene siden bensinstasjonene foreløpig ikke er inkludert i statistikken. For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB