2810
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/detinv/arkiv
2810
Nedgang i investeringene i detaljhandelen
statistikk
2009-03-18T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
detinv, Investeringsindeks for detaljhandel, verdiindeks, varehandel, butikker, utførte investeringer, driftsmidler, maskiner og inventar, biler og transportmidler, nybygg og rehabiliteringVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Investeringsindeks for detaljhandel4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i investeringene i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene investerte for 2,3 prosent mindre i 4. kvartal 2008 enn i samme periode året før.

Detaljhandel, investeringsstatistikk. 1. kvartal 2005-4. kvartal 2008. Verdiindeks. 2005=100

Det er investeringer i biler og transportmidler som bidrar mest til nedgangen. Investeringene i disse driftsmidlene gikk ned med 43,8 prosent fra 4. kvartal i 2007 til 4. kvartal i 2008. Derimot ble det investert 27,9 prosent mer i nybygg og rehabilitering i samme periode.

Fra 2007 til 2008 økte investeringene i detaljhandelen med 2,6 prosent. I denne perioden steg investeringene i nybygg og rehabilitering med 18,1 prosent, mens investeringene i biler og transportmidler falt med 20,6 prosent.

Forventer ytterligere nedgang

Foreløpige tall for 1. kvartal i 2009 anslår at investeringene i detaljhandelen vil bli 29,3 prosent lavere enn samme periode i 2008.

Detaljhandel, investeringsstatistikk. Verdiindeks. 2005=100
  Utførte investeringer 2007 Utførte investeringer 2008 Endring i prosent Utførte investeringer 3. kvartal 2007 Utførte investeringer 4. kvartal 2007 Utførte investeringer 3. kvartal 2008 Utførte investeringer 4. kvartal 2008 Endring i prosent
  3. kvartal 2008-4. kvartal 2008 4. kvartal 2007-4. kvartal 2008 Antatte investeringer 1. kvartal 2009
52 Investeringer i detaljhandel i alt, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk  106,4  109,2 2,6 93,4  126,9  102,5  124,0 21,0 -2,3 66,0
Investeringer i maskiner og inventar  127,7  126,0 -1,4  104,0  159,3  117,3  145,2 23,8 -8,9  
Investeringer i biler og transportmidler  104,7 83,2 -20,6  133,0  115,3 84,4 64,8 -23,2 -43,8  
Investeringer i nybygg og rehabilitering 73,7 87,1 18,1 70,6 78,4 82,2  100,3 22,0 27,9  

Om næringen

Næringen detaljhandel, unntatt handel med motorkjøretøyer og motorsykler, reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk, omsatte i 2006 for 297,41 milliarder kroner. Antallet sysselsatte utgjorde 192 447 personer, mens antallet bedrifter var 36 663, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås strukturstatistikk. Nettoinvesteringer for disse bedriftene var på 5,71 milliarder kroner i 2006.

Datagrunnlag

Statistisk sentralbyrå mottar investeringsdata i kronebeløp fra et utvalg bestående av ca. 10 300 bedrifter i næringen. Statistikken omfatter kun investeringer som bedriftene selv bekoster. Investeringer utført av eiendomsbedrifter som leier ut lokaler er ikke inkludert.

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den kvartalsvise investeringsstatistikken for detaljhandel vil påvirkes fra og med publisering av tallene for 1. kvartal 2009 i juni 2009. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her

1  Rettet 11. juni 2009 kl. 1400.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB