Svært lav grensehandel

Publisert:

Strenge reiserestriksjoner i store deler av 3. kvartal 2020 førte til uvanlig lav grensehandel.

Nye tall fra statistikken grensehandel viser at nordmenn brukte 220 millioner kroner på grensehandel i 3. kvartal 2020. Dette står i sterk kontrast til grensehandelen i 3. kvartal i 2019 som ble målt til nesten 5 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedgang på nesten 96 prosent.

I 2. kvartal i år var det svært strenge reiserestriksjoner. I løpet av 3. kvartal ble det i korte perioder lettet noe på disse. Dette bidro til at grensehandelen nesten tidoblet seg fra 2. til 3. kvartal i år, men den var fortsatt veldig langt unna de nivåene som tidligere har vært vanlig for et kvartal.

Figur 1. Grensehandel i milliarder kroner, 1. kvartal 2018 til 3. kvartal 2020

År, kvartal Grensehandel i milliarder kroner
1. kv. 2017 3.3
2. kv. 2017 3.6
3. kv. 2017 3.6
4. kv. 2017 4.6
1. kv. 2018 3.30
2. kv. 2018 3.65
3. kv. 2018 3.78
4. kv. 2018 4.99
1. kv. 2019 3.90
2. kv. 2019 4.10
3. kv. 2019 4.96
4. kv. 2019 3.09
1. kv. 2020 1.67
2. kv. 2020 0.03
3. kv. 2020 0.22

Handlebeløpet på grensehandel i firekvartalsperioden fra 4. kvartal 2019 til og med 3. kvartal 2020 var 5 milliarder kroner. Til sammenligning utgjorde dette kun en fjerdedel av samlet handlebeløpet i den forrige firekvartalsperioden. Den kraftige nedgangen i perioden skyldes de lave nivåene som ble registrert i 2. og 3. kvartal 2020, etter at reiserestriksjonene ble innført.

Mindre handlebeløp per dagstur

I tillegg til færre dagsturer brukte nordmenn mindre penger på hver grensehandelstur. I perioden 4. kvartal 2019 til og med 3. kvartal 2020 ble det gjennomført 3,2 millioner dagsturer, mot 10 millioner dagsturer i den forrige firekvartalsperioden. Samtidig gikk det gjennomsnittlige handlebeløpet per dagstur ned fra 1 791 kroner til 1 548 kroner.

Usikkerhet i tallene for 3. kvartal 2020

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Usikkerhet i estimatene skyldes at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, men også at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet. Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen.

For 3. kvartal 2020 var det svært få av respondentene som oppga at de hadde foretatt dagstur til utlandet. Dette fører til at estimert beløp for grensehandel og beløp per handletur bygger på svært få observasjoner. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til tallene for dette kvartalet.

Kontakt