Økt grensehandel¹

Publisert:

Endret:

I 2019 handlet nordmenn på dagsturer til utlandet for 16 milliarder kroner, dette er økning på 2,1 prosent fra 2018 hvor vi handlet for 15,7 milliarder kroner.

Nye tall fra statistikken grensehandel, viser at nordmenn brukte 336 millioner kroner mer på grensehandel i 2019 sammenliknet med 2018. Ser en på utviklingen de siste seksten årene har grensehandelen økt fra år til år i løpende priser, med unntak for noen enkelte år. Sist gang det var en reduksjon i grensehandelen var i 2016.

1 Tall for 2019 er rettet 16. april 2020.

Figur 1. Grensehandel i milliarder kroner

Grensehandel
2004 8.8
2005 8.7
2006 8.8
2007 9.2
2008 8.9
2009 10.3
2010 10.5
2011 11.5
2012 11.6
2013 13.3
2014 13.9
2015 14.1
2016 13.8
2017 15.1
2018 15.7
2019¹ 16.0

Mindre handlebeløp per dagstur

Til tross for at nordmenn brukte litt mindre penger på grensehandel i 2019 dro de på flere dagsturer enn året før. Det vil si at det ble brukt færre kroner per dagstur. I gjennomsnitt handlet nordmenn for 1 679 kroner per dagstur i 2019, som er 188 kroner mindre enn gjennomsnittlig handelbeløp i 2018.

Mer enn ni av ti kroner nordmenn brukte på grensehandel i fjor ble brukt i Sverige. Strømstad alene stod for 48 prosent av all grensehandelen i 2019, etterfulgt av Charlottenberg som stod for 23 prosent. Reiseundersøkelsen viser at i tillegg til å være en populær destinasjon for handleglade nordmenn på dagstur, er Sverige også det mest besøkte landet for ferie- og yrkesreiser med overnatting.

1 Tall for 2019 er rettet 16. april 2020.

Figur 2. Andel av handlebeløp etter destinasjon i 2019¹

Prosent
Strömstad 48 % 48
Charlottenberg 23 % 23
Töcksfors 7 % 7
Sverige ellers 14 % 14
Andre land 8 % 8

Østlendinger handlet mest over grensa

Østlendingene er de som brukte klart mest penger på grensehandel. 77 prosent av kronene som ble lagt igjen på grensehandel i 2019 ble brukt av bosatte på Østlandet. Østlendingene brukte omtrent 12,4 milliarder kroner på grensehandel, mens øvrige nordmenn brukte 3,6 milliarder kroner.

1 Tall for 2019 er rettet 16. april 2020.

Figur 3. Grensehandel etter bostedsregion i milliarder kroner. 2019¹

Milliarder kroner
Sør-Østlandet 5.75
Oslo og Akershus 4.98
Hedmark og Oppland 1.62
Agder/Rogaland og Vestlandet 1.60
Trøndelag 1.05
Nord-Norge 1.04

Beregning av utvalgsusikkerhet i 4. kvartal 2019

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres i 4. kvartal 2019 til 3 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 2,5 til 3,7 milliarder kroner.

Tall for hele året noe sikrere

Ved å se på samlede tall for en firekvartalersperiode reduseres usikkerheten målt i prosent av samlet grensehandel i perioden. Den estimerte verdien for 2019 er 16 milliarder kroner med et 95 prosent konfidensintervall på 13,5 til 18,6 milliarder kroner.

¹ Tall for 2019 ble rettet 16. april 2020.

Kontakt