214521
/valg/statistikker/stemmerettkomm/hvert-4-aar-forelopige
214521
Fire millioner med stemmerett
statistikk
2015-04-13T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
stemmerettkomm, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett, stemmeberettigede, velgere, førstegangsvelgere, velgere med innvandrerbakgrunnValg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Valg, Innvandring og innvandrere
true
Statistikken viser antall beregnede stemmeberettigede i Kommune- og fylkestingsvalget etter fylke og utvalgte kommuner. Det skilles blant annet mellom førstegangsvelgere og velgere med innvandrerbakgrunn

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4,01

millioner med stemmerett

Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Beregnede tall, etter år og grupper av stemmeberettigede
2003200720112015
1Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige Stortingsvalg.
2Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til forrige lokalvalg.
3Personer med to utenlandsfødte foreldre
Beregnede stemmeberettigede i alt3 502 5003 609 3003 790 2004 009 200
Nye stemmeberettigede 18-19 år1106 200120 500127 200130 600
Nye stemmeberettigede 18-21 år2212 800233 600257 900262 000
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn3111 200142 100185 000233 600
Stemmeberettigede utenlandske statsborgere117 300137 200207 300310 200

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner

Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner1
Landbakgrunn2015
FredrikstadBærumLørenskogSkedsmoOsloDrammenKristiansandStavangerBergenTrondheim
1Med innvandrerbakgrunn menes personer med to utenlandsfødte foreldre. Landbakgrunn er eget, mors eller fars fødeland.
2Øst-Europa omfatter: Albania, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kroatia, Latvia, Polen, Romania, Litauen, Moldova, Russland, Slovenia, Ukraina, Ungarn, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Slovakia, Tsjekkia, Serbia, Montenegro og Kosovo
I alt4 6166 4053 8205 10880 1087 3475 5526 80111 6586 561
Norden22330172901 265150145156260166
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia12727750841 409130174185394196
Øst-Europa21 2471 1244145109 6881 2211 2741 1611 6221 196
Nord-Amerika og Oseania17877830219625711447
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia3 0024 6163 2774 41667 4445 8273 8975 2429 2684 956
 
Utvalgte land
Danmark108125324354277866211344
Polen9417546771 252101110205226153
Russland7121857801 02895149162234230
Tyrkia501222371853 9141 465123674337620
Tyskland61103223244348906514792
Bosnia-Hercegovina38421574712 068335323327542345
Kosovo4461261051081 507432406224171146
Marokko738132654 14483359811859
Somalia40726990326 780299185487567283
Afghanistan993121103091 787385223134191291
Sri Lanka322094053994 21815428151784214
Filippinene103200108812 2308992183355185
India751601771962 2144416386292119
Irak9973861273604 114612405248969481
Iran3047643224584 271324249384440391
Kina3716147731 4479758179176117
Pakistan10456379380114 39264320836024643
Thailand648130566518460176297153
Chile249833481 19075456166874153

Tabell 2 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for stemmeberettigede utenlandske statsborgere. Utvalgte kommuner

Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for stemmeberettigede utenlandske statsborgere. Utvalgte kommuner
2015
BærumAskerOsloDrammenKristiansandSandnesStavangerBergenTrondheimTromsø
1Øst-Europa omfatter: Albania, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kroatia, Latvia, Polen, Romania, Litauen, Moldova, Russland, Slovenia, Ukraina, Ungarn, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Slovakia, Tsjekkia, Serbia, Montenegro og Kosovo
I alt10 1694 83765 0925 0334 8265 98311 52117 0929 4074 264
Norden2 6691 35920 3851 0411 2329692 4382 7181 9791 265
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia1 80389010 5265337928862 6312 9671 796811
Øst-Europa13 4931 64917 2541 9621 3322 7953 3466 9412 5981 177
Nord-Amerika og Oseania4612062 04294255179503661315108
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia1 74373314 8851 4031 2151 1542 6033 8052 719903
Utvalgte land
Danmark8044003 782388593951859859433282
Finland161811 1235467150186186172294
Island20712092611918131334434414183
Sverige1 49775814 5544803911 0241 3291 3291 233606
Latvia101575401304712158358313167
Nederland13078642437120623923917165
Polen2 2681 0809 0411 0386221 7693 4243 4241 199399
Romania1142476540771715075079563
Litauen2872201 704330943951 1051 105277157
Storbritannia6953072 5151682431 118943943347125
Russland245741 311107142276293293259247
Tyskland4272432 313163254539772772580324
Eritrea1127151391113160339339208113
Somalia73601 29811915611231631620089
Afghanistan99235991239978727214134
Filippinene256701 33069471892402408139
Irak8625907131713823923915346
Pakistan89531 93387267047475824
Thailand8740836118111248378378247114
USA3471581 4596221034444044021266

Tabell 3 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for stemmeberettigede utenlandske statsborgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn

Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for stemmeberettigede utenlandske statsborgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn
Utenlandske statsborgere med stemmerettStemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
2003200720112015Endring20112015Endring
2011 - 20152011 - 2015
1Personer med to utenlandsfødte foreldre
2Øst-Europa omfatter: Albania, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kroatia, Latvia, Polen, Romania, Litauen, Moldova, Russland, Slovenia, Ukraina, Ungarn, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Slovakia, Tsjekkia, Serbia, Montenegro og Kosovo
 
I alt117 268137 221207 241309 593102 352184 904233 50948 605
 
Norden44 21747 59562 87672 3049 4288 6528 548-104
Vest-Europa ellers, unntatt Norden21 52524 92036 56949 77513 2067 1867 538352
Øst-Europa212 93215 41650 209114 64764 43835 41042 2396 829
Nord-Amerika, Oseania7 2907 3868 5729 4408681 793637-1 156
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia31 30441 90449 01563 42714 412131 863173 54741 684
 
Utvalgte land
Danmark16 40716 81017 98320 8742 8914 0903 800-290
Finland4 8744 5975 0615 462401......
Island......6 7921 718......
Sverige20 05923 44734 75839 1764 4182 989....
Frankrike....2 398..........
Latvia......5 760........
Nederland....4 3885 5991 211......
Polen1 1612 24925 46656 20430 7384 6435 311668
Romania......5 026........
Litauen....4 87121 39916 528......
Storbritannia8 4478 82510 23812 3732 135......
Russland....5 9097 0291 1204 1575 6311 474
Tyrkia1 7151 9462 302....8 65510 1491 494
Tyskland4 9996 84513 13917 3404 2012 9203 111191
Bosnia-Hercegovina4 7712 8442 787....9 34810 307959
Kosovo..........6 9288 3121 384
Eritrea......5 762........
Marokko..........4 7735 640867
Somalia2 8044 7123 8605 9852 1259 44713 7074 260
Afghanistan....2 6313 320689..7 083..
Sri Lanka..........7 4118 8491 438
Filippinene....2 7575 0062 2496 2118 1591 948
India..........4 6745 617943
Irak6 0335 4924 7123 860-85210 87915 3454 466
Iran1 8712 332......10 75212 2151 463
Kina..........3 0543 854800
Pakistan3 8173 6433 3263 210-11618 38221 8463 464
Thailand....5 1607 7832 6233 4934 8681 375
Vietnam..........13 59215 4811 889
USA5 9715 8986 5016 958457......
Chile1 4761 545......4 5354 681146

Tabell 4 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for personer med stemmerett.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for personer med stemmerett.
2015
Personer med stemmerett i altNye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til:Utenlandske statsborgere med stemmerettStemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
Forrige Stortingsvalg. 18-19 årForrige lokalvalg. 18-21 år
1Personer med to utenlandsfødte foreldre
Hele landet4 009 200130 600262 000310 200233 600
 
Østfold227 6007 70014 80015 70015 600
Akershus445 10015 50030 10042 00032 300
Oslo511 40011 80025 60065 30080 100
Hedmark156 2005 0009 8007 4004 700
Oppland150 1004 7009 5007 5004 100
Buskerud214 0006 90013 40018 00014 800
Vestfold191 4006 50012 70012 6009 100
Telemark136 4004 5009 0007 4006 100
Aust-Agder88 9003 1006 1005 7003 400
Vest-Agder138 7005 10010 2009 3007 900
Rogaland348 60012 50024 90033 10016 300
Hordaland392 10013 10026 60027 70015 300
Sogn og Fjordane83 8003 1006 2005 2001 500
Møre og Romsdal203 1007 00013 80013 7004 700
Sør-Trøndelag241 3007 60015 90014 3008 000
Nord-Trøndelag105 1003 8007 6004 2001 900
Nordland189 4006 60013 1008 9003 500
Troms Romsa127 5004 1008 6007 5002 800
Finnmark Finnmárku58 5002 0004 1004 7001 500

Om statistikken

Statistikken gir beregnede tall over hvor mange som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget etter blant annet alder, kjønn, landbakgrunn og fylke. Tidsseriene går tilbake til 1999.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Personar med røysterett: Krava til røysterett går fram av Grunnlova og lov om stortingsval, fylkestingsval og kommunestyreval(vallova). Norske statsborgarar som fyller 18 år eller meir i valåret, som har vore registrert busett i Noreg i dei siste 10 år, vil automatisk koma med i manntalet. Dessutan kan norske statsborgarar som har vore busett i utlandet samanhengande over 10 år, krevja seg innført i manntalet. Ved lokalval har dessutan utanlandske statsborgarar som har budd i landet tre år på valdagen og elles fyller dei generelle vilkåra, røysterett. Ved ei endring i vallova, Innst. O nr. 61 (1998-99), Ot.prp. nr 37 (1998-99), fekk alle nordiske statsborgarar røysterett ved lokalval dersom dei var innvandra før 1. mars i valåret. Dette vart gjort gjeldande frå og med valet i 1999. Frå og med lokalvalet i 2003 fekk alle nordiske statsborgarar røysterett dersom dei var innvandra før 31. mai. Frå og med lokalvalet i 2007 fekk alle nordiske statsborgarar røysterett dersom dei var innvandra før 30. juni. Norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn: Personar med to utanlandsfødde foreldre.

Standard klassifikasjoner

Standard for landgruppering Standard for fylkesinndeling Standard for kommuneinndeling

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Utrekna tal: Fylke. Utanlandske statsborgarar og norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn på kommunenivå for utvalde kommunar.

Endelege tal: Dei røysteføre fordelt på valkrins, verdsdelar og fylke.

Hyppighet og aktualitet

Kvart fjerde år (valår).

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Datafil vert langtidslagra i SSB

Bakgrunn

Formål og historie

Føremålet er å gje eit utrekna tal før mengda personar som har røysterett ved det komande lokalvalet. Dette har vore gjort sidan 1999. Like føre valet vil me ha det eksakte talet på røysteføre.

Brukere og bruksområder

Vert nytta av kommunar og fylkeskommunar, media og valforskarar før å planleggja arbeidet med det føreståande valet.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikklova §§ 2-1, 2-2, 3-2 (Skjema/registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Alle røysteføre til lokalvalet.

Datakilder og utvalg

Statistikken etter 1970 byggjer på folkeregisteropplysningar. Sidan 1946 har det i den enkelte kommune vore eit lokalt folkeregister som skal registrere alle busette i kommunen i samsvar med lov om folkeregistrering og forskrifter til lova. Folkeregistra får melding om fødslar, dødsfall, giftermål, skilsmål, flyttingar med vidare frå ulike kjelder.

Det sentrale personregisteret (DSP) blei bygt opp i åra 1964-1966 med utgangspunkt i folketeljinga i 1960, samstundes med at det 11-sifra fødselsnummeret vart innført som identifikasjon. Registeret inneheld dei som var med i folketeljinga og seinare alle som har vore busette i Noreg frå og med 1. oktober 1964. I 1995 tok Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet over som offisielt register. Sentralkontoret for folkeregistrering administrerer DSF (og tidlegare DSP). Kontoret blei overført frå Statistisk sentralbyrå til Skattedirektoratet i 1991. Oppdateringane i Det sentrale folkeregister blir gjorde dels ved dei lokale folkeregisterkontora, som er knytte til registerbasen (DSF) via terminaler, dels sentralt i Skattedirektoratet. Grunnlaget for statistikken over endringar i befolkninga er elektroniske kopiar til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldingar som oppdaterer registeret. Meldingane oppdaterer dessutan ein eigen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå. Denne befolkningsbasen dannar grunnlaget for statistikken over samansetjinga i befolkninga.

Datagrunnlaget for dei endelege tala får SSB oversendt frå distributøren til Skattedirektoratet SKD (EDB Business Partner) like føre valet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Frå januar 1998 er meldingar (elektroniske kopiar) blitt overførde dagleg frå DSF til SSB, tidlegare månadleg. Før mai 1995 tok SSB imot meldingane på magnetband kvar månad.

Det er tidlegare års datafiler som vert nytta for å rekna ut endringar frå utrekningstidspunktet fram til valet, vil grannsemda vera knytt til kor bra desse tala samsvarar med røyndomen.

Utgangspunktet er ei datafil frå befolkningsstatistikken, dei som er busette. Mengda røysteføre nordmenn busett i utlandet. Mengda døde, utvandra, innvandra og statsborgarskapsendringar fra førre årets befolkningsdatafiler. Fødelandsfilen for å utrekna mengda norske statsborgarar med innvandraropphav.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Tilsvarande statistikk attende til 1999

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB