Statistikkområde

Utenriksøkonomi: Utenrikshandel

Alt innhold for delområdet utenrikshandel

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 51 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 46,24 kr/kg, ein oppgang på 0,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Vareeksporten svak også i desember

  Verdien av norsk eksport av varer gikk de siste ukene ytterligere ned i forhold til samme tid i fjor. Det er lav eksport av fisk og raffinerte petroleumsprodukter som trekker mest ned.

  Artikkel
 • TV-er og telefoner trumfer skiutstyr før jul

  Importen av flatskjermer i førjulsmånedene har økt med over 20 prosent fra året før, men sjansen er likevel størst for at det er en mobiltelefon som ligger under juletreet. For skiutstyr peker pilene derimot rett ned.

  Artikkel
 • Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 50 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 46,09 kr/kg, ein nedgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fortsatt svak vareeksport

  I november 2020 utgjorde eksporten av varer 71,5 milliarder kroner. Dette er 17,0 prosent lavere enn i samme måned i fjor og den laveste eksportverdien for november siden 2016. Eksporten var imidlertid 1,3 prosent høyere enn i oktober, og den høye...

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 49 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 46,35 kr/kg, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Framleis nedgang i tenestehandelen med utlandet

  Også i 3. kvartal 2020 falt norske ikkje-finansielle føretaks eksport og import av tenester. Dette er fyrste gongen vi ser nedgang tre kvartal på rad for tenestehandelen.

  Artikkel
 • Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 48 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 47,67 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Noko auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 47 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 48,58 kr/kg, ein oppgang på 1,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Vareeksporten nærmere fjoråret

  Etter å ha ligget godt under fjoråret fra april til august har norsk vareeksport de siste månedene nærmet seg nivået i 2019. Eksporten av raffinerte petroleumsprodukter og fisk er fortsatt lav sammenlignet med i fjor.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 46 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 47,98 kr/kg, ein oppgang på 2,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Første handelsoverskudd siden februar

  I oktober 2020 ble det eksportert varer for 70,6 milliarder kroner og importverdien utgjorde 67,9 milliarder. Etter syv måneder med underskudd snudde handelsbalansen for varer og endte med et overskudd på 2,7 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 45 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 46,90 kr/kg, ein nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 44 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 47,09 kr/kg, ein nedgang på 2,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 43 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 48,04 kr/kg, ein nedgang på 3,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel