164374_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/brutgjeld/kvartal
164374
Tallene er oppdatert
statistikk
2014-09-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
brutgjeld, Utenlandsgjeld, lånegjeld, bruttogjeld, gjeldFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true

Utenlandsgjeld2. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra desember 2014 sammen med Fordringer og gjeld overfor utlandet.

Innhold

Publisert:

Tallene er oppdatert

Tallene for Utenlandsgjeld publiseres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.