407547
/utenriksokonomi/statistikker/uhtjenester/kvartal
407547
statistikk
2021-03-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
uhtjenester, Utanrikshandel med tenester, import, eksport, ikkje-finansielle føretak, tenestetypar (for eksempel sjøtransport, petroleumstenester, forsking og utvikling), samhandel, næringsgrupper (for eksempel transport, forretningsmessig tenesteyting, bergverksdrift og utvinning)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utanrikshandel med tenester4. kvartal 2020

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak
Milliarder kronerEndring i prosent
4. kvartal 20203. kvartal 2020 - 4. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020
Eksport64,811,3-10,0
Import70,311,7-9,2
 
Milliarder kroner
4. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2019
Tjenestebalanse-5,5-4,7-5,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB