397878
/utenriksokonomi/statistikker/uhtjenester/kvartal
397878
statistikk
2020-06-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
uhtjenester, Utanrikshandel med tenester, import, eksport, ikkje-finansielle føretak, tenestetypar (for eksempel sjøtransport, petroleumstenester, forsking og utvikling), samhandel, næringsgrupper (for eksempel transport, forretningsmessig tenesteyting, bergverksdrift og utvinning)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utanrikshandel med tenester1. kvartal 2020

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak
Milliarder kronerEndring i prosent
1. kvartal 20204. kvartal 2019 - 1. kvartal 20201. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020
Eksport68,2-5,417,0
Import65,6-15,27,9
 
Milliarder kroner
1. kvartal 20204. kvartal 20191. kvartal 2019
Tjenestebalanse2,6-5,3-2,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB