398823_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398823_tabell
statistikk
2020-07-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2020, førebelse tal

Innhald