Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2020Juni 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta715 922716 527
Internasjonale reservar642 413636 502
Reserveposisjonen i IMF12 29412 539
Spesielle trekkrettar i IMF21 66121 589
Andre internasjonale reservar39 55445 897
Andre krav i valuta2 5766 832