398823_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398823
statistikk
2020-07-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2020Juni 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta715 922716 527
Internasjonale reservar642 413636 502
Reserveposisjonen i IMF12 29412 539
Spesielle trekkrettar i IMF21 66121 589
Andre internasjonale reservar39 55445 897
Andre krav i valuta2 5766 832