Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2013, endelege tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. april 2007 Mars 2007 Auke i internasjonale reservar
21. mars 2007 Februar 2007 Nedgang i internasjonale reservar
21. februar 2007 Januar 2007 Nedgang i internasjonale reservar

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. april 2007 Mars 2007 Auke i internasjonale reservar
21. mars 2007 Februar 2007 Nedgang i internasjonale reservar
21. februar 2007 Januar 2007 Nedgang i internasjonale reservar