92410_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92410_tabell
statistikk
2013-07-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2013, endelege tal

Innhald