22716_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22716
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-03-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 346,9 milliardar kroner ved utgangen av februar 2007. Dette var ein nedgang på 6,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Februar 2007.
Millionar kroner
2007
Internasjonale reservar  346 902
Valutareservar  343 020
Verdipapir og innskot  258 687
Andre valutareservar 84 333
Reserveposisjonen i IMF 1 106
Spesielle trekkrettar i IMF 2 776