22721_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22721
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2007-02-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2007, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Endelege tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 353,5 milliardar kroner ved utgangen av januar 2007. Dette var ein nedgang på 456 millionar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Januar 2007. Millionar kroner
Reservar
  Mill. kroner
Internasjonale reservar  353 480
Valutareservar  349 375
Verdipapir og innskot  261 609
Andre valutareservar 87 766
Reserveposisjonen i IMF 1 278
Spesielle trekkrettar i IMF 2 827