Utenrikshandel med varer

Korrigerte tall for import av snus

Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet gjennomgått importdata for snus. Tidligere publiserte tall for årene 2009 til 2010 er for lave, og i perioden 2011 til 2013 er det uoverensstemmelser med hensyn til opprinnelsesland.

9. februar 2015: Det er avdekket feil i importverdien for snus i perioden 2009 til 2011, korrigerte tall vil bli publisert så fort de er klare.

Årsaken til mangler i statistikken skyldes feil deklarering ved fortolling av varer.

Varenumrene dette gjelder er:

  • 2403.9990 Tobakksvarer, unntatt sigaretter, sigarillos, sigarer, cerutter, røyke-/homogenisert- /rekonstituert tobakk, - ekstrakter/ -essenser. Skråtobakk og snus inngikk i dette varenummeret i perioden 1988 til og med 2008.
  • 2403.9991 Skråtobakk og snus. Varenummeret har vært i bruk siden 2009.

Importen på varenummer 2403.9990 omfatter også andre tobakksvarer, men i all hovedsak snus.

Figur 1

Korrigert import for varenummer 2403.9990 og 2403.9991

Korrigerte tall for årene 2005 til 2010 viser at importen har økt i forhold til tidligere publiserte tall. Avvikene skyldes manglende importdata for Sverige.

For årene 2011 til 2013 er tidligere publiserte totaltall uendret, men det viser seg at en god del av importen fra Danmark skulle vært ført med Sverige som opprinnelsesland.

Korrigerte tall er tilgjengelig i tabellene i høyre marg. Endringer i tall før 2013 blir ikke inkludert i ordinær publisering av utenrikshandel med varer, da denne statistikken ikke oppdaterer tall lenger enn to år tilbake i tid.

Kontakt