Korrigert import for varenummer 2403.9991 i perioden 2009-2013. Årstall

Tilbake til artikkelen

Korrigert import for varenummer 2403.9991 i perioden 2009-2013. Årstall
  Tonn Millioner kroner
  2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 1 449,4 1 538,4 1 681,1 1 634,1 1 813,0 264,0 298,0 369,2 1 023,3 1 146,8
Sveits - - - 4,3 0,8 - - - 11,1 2,2
Tyskland - 0,0 0,0 0,2 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0
Danmark 13,3 17,8 29,8 14,3 12,7 23,1 25,9 29,5 13,5 24,9
Frankrike - - 0,0 - 0,0 - - 0,0 - 0,0
Storbritannia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nederland - - - 1,8 0,3 - - - 4,5 1,0
Filippinene - - - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0
Sverige 1 435,6 1 519,3 1 650,2 1 612,6 1 798,0 240,8 271,9 339,6 993,8 1 118,2
USA 0,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4

Kontakt