Endringer i import for varenummer 2403.9990 i perioden 2005-2008

Tilbake til artikkelen

Endringer i import for varenummer 2403.9990 i perioden 2005-2008
  Tonn Millioner kroner
  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
I alt 198,2 621,0 801,6 852,4 37,5 107,9 66,3 68,5
Østerrike - - - - - - - -
Tyskland - - - - - - - -
Danmark - - - - - - - -
Frankrike - - - - - - - -
Storbritannia - - - - - - - -
Indonesia - - - - - - - -
Nederland - - - - - - - -
Sverige 198,2 621,0 801,6 852,4 37,5 107,9 66,3 68,5
USA - - - - - - - -

Kontakt