Korrigert import for varenummer 2403.9990 i perioden 2005-2008. Årstall

Tilbake til artikkelen

Korrigert import for varenummer 2403.9990 i perioden 2005-2008. Årstall
  Tonn Millioner kroner
  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
I alt 827,6 865,9 1 098,0 1 234,3 156,7 178,1 173,4 221,3
Østerrike 12,0 17,9 - - 0,5 0,9 - -
Tyskland 1,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Danmark 14,8 11,7 18,3 12,1 22,6 19,1 23,3 22,7
Frankrike 0,0 - - - 0,0 - - -
Storbritannia 0,0 2,9 1,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0
Indonesia - - - 0,1 - - - 0,0
Nederland 0,1 - - 8,7 0,0 - - 3,3
Sverige 799,0 832,5 1 077,3 1 210,8 133,5 157,9 149,9 195,0
USA 0,6 0,7 1,3 2,2 0,1 0,1 0,1 0,2

Kontakt