Endringer i import for varenummer 2403.9991 i perioden 2009-2013

Tilbake til artikkelen

Endringer i import for varenummer 2403.9991 i perioden 2009-2013
  Tonn Millioner kroner
  2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 849,1 205,9 - - - 77,2 20,1 - - -
Sveits - - - - - - - - - -
Tyskland - - - - - - - - - -
Danmark - - -7,2 -269,6 -23,4 - - -3,3 -174,3 -17,0
Frankrike - - - - - - - - - -
Storbritannia - - - - - - - - - -
Nederland - - - - - - - - - -
Filippinene - - - - - - - - - -
Sverige 849,1 205,9 7,2 269,6 23,4 77,2 20,1 3,3 174,3 17,0
USA - - - - - - - - - -

Kontakt