Statistikkområde

Utdanning: Fagskoleutdanning

Alt innhold for delområdet fagskoleutdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

  • Menn velger lengre fagskolestudier

    Høsten 2017 var det rundt 15 300 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Av disse tok 56 prosent toårige fagskoleutdanninger, og det store flertallet var menn.

    Artikkel
  • Færre velger fagskoleutdanning

    Høsten 2016 var det 14 750 studenter ved norske fagskoler. Dette var en nedgang på 400 studenter fra året før og 1 200 færre enn i toppåret 2014.

    Artikkel