Over 16 000 fagskolestudenter

Publisert:

Høsten 2018 var det 16 300 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Over halvparten av studentene var 30 år eller yngre, men det var store forskjeller mellom toårige og kortere fagskoleutdanninger.

Antallet studenter i fagskoleutdanning økte med 1 000 studenter fra 2017 til 2018, fra 15 300 til 16 300 studenter, viser tall fra Fagskoler. Nær 7 250 studenter var i gang med utdanninger som er kortere enn to år, mens 9 050 studenter var i gang med toårige fagskoleutdanninger.

Flest eldre på kortere fagskoleutdanninger

Blant 7 250 studenter i fagskoleutdanning kortere enn to år, var 62 prosent –4 500 studenter – over 30 år. Blant de 9 050 studentene i toårige løp var situasjonen motsatt. Her var over 70 prosent – 6 500 studenter – 30 år eller yngre. At rundt 60 prosent av studentene på kortere fagskoleutdanninger er over 30 år, og over 70 prosent av studentene på toårige fagskoleutdanninger er 30 år eller yngre – er tilnærmet uforandret de siste tre årene.

Figur 1. Studenter i fagskoleutdanning med ulik varighet, etter alder. 2018

Kortere fagskoleutdanninger (< 2 år) 2-årige fagskoleutdanninger
Over 30 år 61.7 28.1
30 år eller yngre 38.3 71.9

 

Faktaside