Færre velger fagskoleutdanning

Publisert:

Høsten 2016 var det 14 750 studenter ved norske fagskoler, ifølge nye tall fra statistikken Fagskoler. Dette var en nedgang på 400 studenter fra året før og 1 200 færre enn i toppåret 2014.

Mens det var en økning på 200 studenter på fagskoleutdanninger kortere enn to år fra 2015 til 2016, var det 600 færre studenter på toårige utdanninger.  

Nedgangen skyldes samtidig at det blir færre mannlige studenter ved fagskolene. I 2016 var det 330 flere kvinnelige studenter i fagskoleutdanning enn i 2015, mens det var 730 færre menn. Siden 2013 har det også blitt om lag 10 færre fagskoler hvert år, ifølge Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Hele 41 prosent av studentene i 2016 var eldre enn 30 år, og nesten 20 prosent av studentene var over 40 år. Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring og en slik alderssammensetning tyder på at det også er vanlig å ha et opphold mellom videregående opplæring og fagskoleutdanning.

Figur 1

Figur 1. Studenter i fagskoleutdanning. Kjønn og andel på hvert fagfelt

Figur 2. Studenter i fagskoleutdanning

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Begge kjønn 11744 14370 15495 15970 15146 14748
Menn 7395 8455 9548 9946 9411 8678
Kvinner 4349 5915 5947 6024 5735 6070

Faktaside