Videregående opplæring og annen videregående utdanning2015

Innhold

Arkiv for Videregående opplæring og annen videregående utdanning - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. februar 2021 2020 2020
27. februar 2020 2019 2019
26. februar 2019 2018 2018
26. februar 2018 2017 2017
14. mars 2017 2016 Menn dominerer de fleste yrkesfag
25. februar 2016 2015 Knapt tre av ti lærlinger er kvinner
12. mars 2015 2014 Flere kvinner tar studieforberedende
12. juni 2014 2013 Stadig flere elever tar studieforberedende
7. mai 2013 2012 Flere deltakere med innvandrerbakgrunn
9. mai 2012 2011 Flere elever tar påbygging
5. mai 2011 2010 Samlet elev- og lærlingtall er stabilt
4. mai 2010 2009 Færre lærlinger på byggfag
14. mai 2009 2008 1 000 flere lærlinger
22. mai 2008 2007 Flere avlagte fag- og svenneprøver
15. juni 2007 2006 Stadig flere lærlinger

Arkiv for Videregående opplæring og annen videregående utdanning - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. februar 2021 2020 2020
27. februar 2020 2019 2019
26. februar 2019 2018 2018
26. februar 2018 2017 2017
14. mars 2017 2016 Menn dominerer de fleste yrkesfag
25. februar 2016 2015 Knapt tre av ti lærlinger er kvinner
12. mars 2015 2014 Flere kvinner tar studieforberedende
12. juni 2014 2013 Stadig flere elever tar studieforberedende
7. mai 2013 2012 Flere deltakere med innvandrerbakgrunn
9. mai 2012 2011 Flere elever tar påbygging
5. mai 2011 2010 Samlet elev- og lærlingtall er stabilt
4. mai 2010 2009 Færre lærlinger på byggfag
14. mai 2009 2008 1 000 flere lærlinger
22. mai 2008 2007 Flere avlagte fag- og svenneprøver
15. juni 2007 2006 Stadig flere lærlinger

For tidligere publiseringer se også: Folkehøgskoler, langkurs, Elever og studenter, Lærlinger og avlagte fag- og svenneprøver, Videregående opplæring - KOSTRA, Elever i videregående skoler og Arbeidsmarkedskurs og annen videregående opplæring.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB